Vocabulary S

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
et salg/et ¹sɑlg/salget, salg, salgeneتنزيلات 06Bs
et salongbord/et sɑ¹loŋˌbuːr/salongbordet, salongbord, salongbordeneطاولة القهوة 03Cs
å samarbeide/o ²sɑmɑrˌbæide/samarbeider, samarbeidet, har samarbeidetأن يتعاون 09Dv
et samfunn/et ²sɑmfʉn/samfunnet, samfunn, samfunneneمجتمع 09Ds
et samfunnsfag/et ²sɑmfʉnsˌfɑːɡ/samfunnsfaget, samfunnsfag, samfunnsfageneمقرر اجتماعي 08Ds
samlet/²sɑmlet/samlet, samledeمتجمِّع 11Da
samme/²sɑme/نفس 04C
sammen/¹sɑmen/معاً 02Ad
en sang/en ¹sɑŋ/sangen, sanger, sangeneأغنية 11Cs
sann/¹sɑn/sant, sanneصحيح 04Aa
sant (jf. sann)/¹sɑnt/sant, sanneصحيح 04Aa
satt (å sette)/¹sɑt/وضعت (أن يضع) 12Cv
en scene/en ²seːne/scenen, scener, sceneneمشهد 11Ds
å se/o ¹seː/ ser, så, har sett أن يرى 02Dv
å se på/o ¹seː po/أن يشاهد 06Bv
seg/¹sæi/نفسه / نفسها / نفسهم (إلخ) 05D
seg selv/sæi ¹sel/نفسه 06A
sein/¹sæin/seint, seineمتأخر 04Ca
seinere/²sæinere/لاحقاً 06Aa
en sekk/en ¹sek/sekken, sekker, sekkeneحقيبة 09As
seks/¹seks/ستة 03C
en selger/en ²seler/selgeren, selgere, selgerneبائع 09Ds
selv/¹sel/نفس 06A
selvfølgelig/sel¹følgeli/selvfølgelig, selvfølgeligeبالطبع 05Ba
selvsagt/²selˌsɑkt/selvsagt, selvsagteبالطبع 09Ba
å sende/o ²sene/sender, sendte, har sendtأن يرسل 04Cv
ei seng/æi ¹seŋ/senga, senger, sengeneسرير 03Ds
et senter/et ¹senter/senteret, senter, sentreneمركز 09Bs
et sentrum/et ¹sentrʉm/sentret, sentre, sentreneمركز المدينة 06As
å servere/o sær¹veːre/serverer, serverte, har servertأن يقدّم 12Cv
en servitør/en særvi¹tøːr/servitøren, servitører, servitøreneنادل 09Ds
å ses/o ¹seːs/ses, sås, har settesأن يلتقي 08Cv
en sesong/en se¹soŋ/sesongen, sesonger, sesongeneفصل السنة 10Ds
et sete/et ²seːte/setet, seter, seteneمقعد 09As
sett (å se)/¹set/مشاهَد 09Bv
å sette/o ²sete/setter, satte, har sattأن يضع 05Dv
å sette seg/o ²sete ˌsæi/setter seg, satte seg, har satt segأن يجلس 05Dv
et show/et ¹ʃov/showet, show, showeneعرض 11Ds
å si/o ¹siː/sier, sa, har sagtأن يقول 03Av
si/¹siː/sin, si, sitt, sineله / لها / لهم (إلخ.) 11B
en side/en ²siːde/siden, sider, sideneصفحة 04Cs
siden (jf. for - siden)/²siːdn̩/منذ 07Cp
sikker/¹siker/sikkert, sikreمواثق / متأكد 09Ba
sikkert/¹sikeʈ/هنا: على الأغلب (أيضا: بالتأكيد) 06Cd
sin/¹siːn/sin, si, sitt, sineله / لها / لهم 10C
sine (jf. sin)/²siːne/sin, si, sitt, sineله / لها / لهم (اسماء الحمع) 10C
sint/¹sint/sint, sinteغاضب 07Da
Sissel/²sisel/(اسم علم) 10Cs
sist/¹sist/sist, sisteآخر 04Ba
sitt (jf. sin)/¹sit/sin, si, sitt, sine(الأسماء الحيادية) له / لها / لهم 10C
å sitte/o ²site/sitter, satt, har sittetأن يجلس 02Bv
en sjef/en ¹ʃeːf/sjefen, sjefer, sjefeneمدير 07Bs
å sjekke/o ²ʃeke/sjekker, sjekket, har sjekketأن يتفقد 11Dv
sjenert/ʃe¹neːʈ/sjenert, sjenerteخجول 07Ca
en sjiraff/en ʃi¹rɑf/sjiraffen, sjiraffer, sjiraffeneزرافة 06Cs
en sjokolade/en ʃuku¹lɑːde/sjokoladen, sjokolader, sjokoladeneشوكولاته 08Cs
ei sjokoladekake/æi ʃuku²lɑːdeˌkɑːke/sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakeneكعك شوكولاتة 06Ds
sju/¹ʃʉː/سبعة 04B
en sjåfør/en ʃo¹føːr/sjåføren, sjåfører, sjåføreneسائق 03Bs
skadet/²skɑːdet/skadet, skadedeمصاب 10Da
skal (å skulle)/¹skɑl/سوف 03Av
et skap/et ¹skɑːp/skapet, skap, skapeneخزانة 03Ds
skeptisk/¹skeptisk/skeptisk, skeptiskeمتردد 12Ca
å skifte/o ²ʃifte/skifter, skiftet, har skiftetأن يغيّر 12Bv
en skinke/en ²ʃiŋke/skinken, skinker, skinkeneلحم خنزير 05As
å skinne/o ²ʃine/skinner, skinte, har skintأن تسطع 05Bv
skitten/²ʃitṇ/skittent, skitneقذر 11Aa
ei skive/æi ²ʃiːve/skiva, skiver, skiveneشريحة 05As
å skje/o ¹ʃeː/skjer, skjedde, har skjeddأن يحدث 11Dv
et skjema/et ¹ʃeːmɑ/skjemaet, skjema, skjemaeneاستمارة 09Cs
et skjerf/et ¹ʃærf/skjerfet, skjerf, skjerfeneوشاح 12As
å skjære/o ²ʃæːre/skjærer, skar, har skåretأن يقص 06Av
å skjønne/o ²ʃøne/skjønner, skjønte, har skjøntأن يفهم 10Cv
en skjønnhet/en ¹ʃønˌheːt/skjønnheten, skjønnheter, skjønnheteneجمال 11Bs
et skjørt/et ¹ʃøʈ/skjørtet, skjørt, skjørteneتنورة 03Ds
en sko/en ¹skuː/skoen, sko, skoeneحذاء 03Ds
en skobutikk/en ¹skuːbʉˌtik/skobutikken, skobutikker, skobutikkeneمحل أحذية 06Cs
en skog/en ¹skuːɡ/skogen, skoger, skogeneغابة 08Cs
en skogstur/en ¹skuksˌtʉːr/skogsturen, skogsturer, skogstureneنزهة في الغابة 10As
en skogsvei/en ¹skuksˌvæi/skogsveien, skogsveier, skogsveieneطريق الغابة 08Cs
en skole/en ²skuːle/skolen, skoler, skoleneمدرسة 03As
en skomaker/en ¹skuːˌmɑːker/skomakeren, skomakere, skomakerneإسكافي 11As
en skranke/en ²skrɑŋke/skranken, skranker, skrankeneمكتب الاستقبال 10Cs
å skremme/o ²skreme/skremmer, skremte, har skremtأن يخيف 07Av
å skrive/o ²skriːve/skriver, skrev, skrevetأن يكتب 07Bv
ei skrivebok/æi ²skriːveˌbuːk/skriveboka, skrivebøker, skrivebøkeneدفتر 08Bs
et skrivebord/et ²skriːveˌbuːr/skrivebordet, skrivebord, skrivebordeneمكتب 03Ds
å skulke/o ²skʉlke/skulker, skulket, har skulketأن يتغيب 11Dv
å skulle/o ²skʉle/skal, skulle, har skulletأن سوف 03Av
skummel/¹skʉmel/skummelt, skumleمخيف 10Aa
å skynde seg/o ²ʃyne ˌsæi/skynder seg, skyndet seg, har skyndet segأن يستعجل 05Dv
å skåle/o ²skoːle/skåler, skålte, har skåltأن يشرب نخبَ ... 12Cv
slapp/¹ʃɭɑp/slapt, slappeمتعب 10Aa
å slappe av/o ²ʃlɑpe ˌɑːv/slapper av, slappet av, har slappet avأن يسترخي 11Bv
slik/¹ʃɭiːk/هكذا 09Bd
sliten/²ʃliːtn̩/slitent, slitneتعبان 11Ba
en slutt/en ¹ʃlʉt/slutten, slutter, slutteneنهاية 11As
å slå på/o ¹ʃɭoː ˌpoː/أن يشغّل 07Bv
å slå seg/o ¹ʃɭoː ˌsæi/أن يصاب 10Dv
å smake/o ²smɑːke/smaker, smakte, har smaktأن يذوق 10Bv
smertestillende/en ²smæʈeˌstilṇe/حبوب مسكنة 10Ca
et smil/et ¹smiːl/smilet, smil, smileneأن يبتسم 06As
å smile/o ²smiːle/smiler, smilte, har smiltأن يبتسم 03Av
en sminke/en ²smiŋke/sminken, sminker, sminkeneماكياج 03Ds
å smitte/o ²smite/smitter, smittet, har smittetأن يعدي 10Av
et smør/et ¹smør/smøretزبدة 06As
små (liten)/¹smoː/صغير 06Ba
å snakke/o ²snɑke/snakker, snakket, har snakketأن يتكلم / يتحدث 02Av
snakket (å snakke)/²snɑket/تكلم 07Dv
snart/¹snɑːʈ/snart, snareقريباً 03Cd
snill/¹snil/snilt, snilleلطيف 06Aa
å snu/o ¹snʉː/snur, snudde, har snuddأن يستدير 09Cv
snø/¹snøː/snøenثلج 12As
en snøball/en ²snøːˌbɑl/snøballen, snøballer, snøballeneكرة ثلج 12As
en snøballkrig/en ²snøːbɑlˌkriːɡ/snøballkrigen, snøballkriger, snøballkrigeneمشاجرة كرات الثلج 12As
en snømann/en ²snøːˌmɑn/snømannen, snømanner, snømanneneرجل الثلج 12As
en sofa/en ¹suːfɑ/sofaen, sofaer, sofaeneكنبة 03Cs
ei sol/æi ¹suːl/sola, soler, soleneالشمس 05Bs
som/¹som/الذي 09B
å sove/o ²soːve/sover, sov, har sovetأن ينام 06Av
et soverom/et ²soːveˌrum/soveromet, soverom, soverommeneغرفة نوم 03Cs
å sovne/o ²sovne/sovner, sovnet, har sovnetأن يخلد إلى النوم 10Av
spansk/¹spɑnsk/spansk, spanskeاسباني 05Ba
et speil/et ¹spæil/speilet, speil, speileneمرآة 03Ds
et speilreflekskamera/et ²spæilreˌfleksˌkɑːmerɑ/speilreflekskameraet, speilreflekskameraer, speilreflekskameraeneكاميرا احترافية (عاكسة مفردة العدسة) 12Ds
spennende/²spenene/spennende, spennendeمثير 07Ca
spent/¹spent/spent, spenteمتحمس 09Aa
spesiell/spesi¹el/spesielt, spesielleمميز / خاص 05Ba
å spille/o ²spile/spiller, spilte, har spiltأن يلعب 04Av
en spiller/en ²spiler/spilleren, spillere, spillerneلاعب 05Bs
å spise/o ²spiːse/spiser, spiste, har spistأن يأكل 03Av
et spisebord/et ²spiːseˌbuːr/spisebordet, spisebord, spisebordeneطاولة العشاء 03Cs
spiste (å spise)/²spiːste/أكل 07Av
en sport/en ¹spoʈ/sporten, sporter, sporteneرياضة 10Ds
et språk/et ¹sproːk/språket, språk, språkeneلغة 08Bs
spurte (å spørre)/²spʉːʈe/سأل 07Dv
spør (å spørre)/¹spør/أن يسأل 08Dv
å spørre/²spøre/spør, spurte, har spurtأن يسأل 03Cv
et spørsmål/et ¹spøʃˌmoːl/spørsmålet, spørsmål, spørsmåleneسؤال 09Bs
stakkars/²stɑkɑʃ/stakkars, stakkarsمسكين 10Aa
å stanse/o ²stɑnse/stanser, stanset, har stansetأن يتوقف 10Cv
å starte/o ²stɑːʈe/starter, startet, har startetأن يبدأ 09Bv
et sted/et ¹steːd/stedet, steder, stedeneمكان 06Ds
å stenge/o ²steŋe/stenger, stengte, har stengtأن يغلق 08Av
sterk/¹stærk/sterkt, sterkeقوي 10Da
sterkere/²stærkere/أقوى 10Da
en sti/en ¹stiː/stien, stier, stieneطريق / مسار 11Bs
å stige på/o ²stiːɡe ¹poː/stiger på, steg på, har steget påتفضل بالدخول 11Bv
å stikke/o ²stike/stikker, stakk, har stukketأن يوخز 09Cv
stille/²stile/ساكن 07Aa
en stol/en ¹stuːl/stolen, stoler, stoleneكرسي 03Bs
stolt/¹stolt/stolt, stolteفخور 09Ba
å stoppe/o ²stope/stopper, stoppet, har stoppetأن يتوقف 03Bv
stor/¹stuːr/stort, storeكبير 03Ca
en storby/en ²stuːrˌbyː/storbyen, storbyer, storbyeneمدينة 11Bs
ei storesøster/æi ²stuːreˌsøster/storesøstera, storesøstre, storesøstreneالأخت الكبيرة 08As
straks/¹strɑks/فوراً 04Cd
et stress/et ¹stres/stressetتوتر 09As
stressende/²stresne/stressende, stressendeمتوتر 09Ca
å stryke/o ²stryːke/stryker, strøk, har strøketأن يمسد 10Av
en strøm/en ¹strøm/strømmen, strømmer, strømmeneكهرباء 11Bs
å studere/o stʉ¹deːre/studerer, studerte, har studertأن يدرس 08Bv
ei stue/æi ²stʉːe/stua, stuer, stueneغرفة الجلوس 03Cs
en stund/en ¹stʉn/stunden, stunder, stundeneوهلة 09Cs
et stykke/et ²styke/stykket, stykker, stykkeneقطعة 06Ds
størst/¹støʃʈ/الأكبر 10Da
en støvel/en ¹støvel/støvelen, støvler, støvleneجزمة 09As
å stå/o ¹stoː/står, sto, har ståttأن يقف 02Dv
sulten/²sʉltn̩/sultent, sultneجائع 06Da
super/¹sʉːper/supert, supreرائع 10Ba
et supermarked/et ¹sʉːperˌmɑrked/supermarkedet, supermarkeder, supermarkedeneسوبرماركت 08Cs
sur/¹sʉːr/surt, sureمعكر المزاج 07Da
å svare/o ²svɑːre/svarer, svarte, har svartأن يجيب 10Cv
svart/¹svɑʈ/svart, svarteأسود 06Ca
svensk/¹svensk/svensk, svenskeسويدي 05Ba
en svigerforelder/en ¹sviːɡerfoˌrelder/svigerforelderen, svigerforeldre, svigerforeldreneالحمو 12Bs
ei svigermor/æi ¹sviːɡerˌmuːr/svigermora, svigermødre, svigermødreneالحماة 12Bs
å svikte/o ²svikte/svikter, sviktet, har sviktetأن يخذل 10Cv
svimmel/¹svimel/svimmelt, svimleدائخ / يشعر بدوار 09Ca
ei svineribbe/æi ²sviːneˌribe/svineribba, svineribber, svineribbeneأضلاع الخنزير 12Cs
syk/¹syːk/sykt, sykeمريض 09Aa
en sykdom/en ²syːkˌdom/sykdommen, sykdommer, sykdommeneمرض 09Cs
et sykehus/et ²syːkeˌhʉːs/sykehuset, sykehus, sykehuseneمستشفى 04Bs
en sykepleier/en ²syːkeˌplæier/sykepleieren, sykepleiere, sykepleierneممرض / ممرضة 05Cs
en sykkel/en ¹sykel/sykkelen, sykler, sykleneدراجة 08Cs
en sykkeltur/en ¹sykelˌtʉːr/sykkelturen, sykkelturer, sykkeltureneنزهة على الدراجة 08Cs
å sykle/o ²sykle/sykler, syklet, har sykletأن يركب الدراجة 08Av
ei sykling/æi ²sykliŋ/syklingaركوب الدراجة 08Cs
et syltetøy/et ²sylteˌtøy/syltetøyet, syltetøy, syltetøyeneمربى 05Cs
ei synd/æi ¹syn/synda, synder, syndeneشفقة 11As
å synes/o ²syːnes/synes, syntes, har syntesأن يعتقد 06Cv
å synge/o ²syŋe/synger, sang, har sungetأن يغني 03Dv
syttito/søti¹tuː/اثنان وسبعون 06D
en søndag/¹sønˌdɑːg/søndagen, søndager, søndageneيوم أحد 07As
ei søster/æi ²søster/søstera, søstre, søstreneأخت 08As
søt/¹søːt/søtt, søteحلو 05Aa
/¹soː/كذلك 02Bd
/¹soː/ف / ثم 03Dd
så (å se)/¹soː/رأى (أن يرى) 12Cv
så fint!/so ¹fiːnt/ما أروعه! 05D
sånn/¹son/كذلك 09Cd

 
ABCDEFGHIJKLMNOPRTUVWYZØÅ

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)