Vocabulary B

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
et bad /et ¹bɑːd/ badet, bad, badene حمام  03C s
et bagasjerom /et bɑ¹ɡɑːʃeˌrum/ bagasjerommet, bagasjerom, bagasjerommene صندوق السيارة  09A s
  bak /¹bɑːk/   وراء  07A p
en baker /en ²bɑːker/ bakeren, bakere, bakerne خباز  09D s
en balkong /en bɑl¹koŋ/ balkongen, balkonger, balkongene شرفة / بلكون  03C s
en ball /en ¹bɑl/ ballen, baller, ballene كرة  10D s
en banan /en bɑ¹nɑːn/ bananen, bananer, bananene موزة  05D s
en bank /en ¹bɑŋk/ banken, banker, bankene بنك  06B s
å barbere seg /o bɑr¹beːre ˌsæi/ barberer seg, barberte seg, har barbert seg أن يحلق  06A v
  bare /²bɑːre/   فقط  02D d
  bare bra! /²bɑːre ¹brɑː/   لا بأس!  02D d
et barn /et ¹bɑːɳ/ barnet, barn, barna ولد  04B s
et barnebarn /et ²bɑːɳeˌbɑːɳ/ barnebarnet, barnebarn, barnebarna حفيد  12B s
en barnehage /en ²bɑːɳeˌhɑːge/ barnehagen, barnehager, barnehagene روضة  03A s
en barnehagelærer /en ²bɑːɳeˌhɑːɡeˌlæːrer/ barnehagelæreren, barnehagelærere, barnehagelærerne معلم روضة  09A s
en barne-TV /en ²bɑːɳeˌteːve/ barne-TV-en, barne-TV-er, barne-TV-ene برنامج تلفزيون للأطفال  06B s
å be /o ¹beː/ ber, ba, har bedt أن يطلب / أن يدعي / أن يصلي  12D v
  bedre /¹beːdre/   أحسن / أفضل  10A a
ei bedring /æi ²beːdriŋ/ bedringa, bedringer, bedringene تحسن  10B s
  begeistret /be¹ɡæistret/ begeistret, begeistrede متحمس  11A a
  begge /²bege/   كلا  08D  
å begynne /o be¹jyne/ begynner, begynte, har begynt أن يبدأ  04A v
en begynnelse /en be¹jynelse/ begynnelsen, begynnelser, begynnelsene بداية  07C s
å behandle /o be¹hɑndle/ behandler, behandlet, har behandlet أن يعالج  09C v
et bein /et ¹bæin/ beinet, bein, beina ساق  10D s
  Ben /¹ben/   (اسم علم)  01B s
  Benjamin /¹benjɑˌmin/   (اسم علم)  01B s
en benk /en ¹beŋk/ benken, benker, benkene منضدة المطبخ  03C s
  Bens /¹bens/   لِـبنيامين  04B s
en bensinstasjon /en ben¹siːnstɑˌʃuːn/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene محطة وقود  04C s
en beskjed /en be¹ʃeː/ beskjeden, beskjeder, beskjedene إشعار  08A s
  best /¹best/ god, best, beste الأفضل  08D a
en besteforelder /en ²besteforˌelder/ besteforelderen, besteforeldre, besteforeldrene جد  12B s
  besteforeldre /²besteforˌeldre/ besteforeldrene الأجداد والجدات  12B s
å bestemme /o be¹steme/ bestemmer, bestemte, har bestemt أن يقرر  08B v
ei bestemor /æi ²besteˌmuːr/ bestemora, bestemødre, bestemødrene جدة  05D s
  bestemt /be¹stemt/ bestemt, bestemte محدد / مقرر  08C a
en bestevenn /en ²besteˌven/ bestevennen, bestevenner, bestevennene صديق مقرّب  07C s
å bestille /o be¹stile/ bestiller, bestilte, har bestilt أن يطلب  06D v
et besøk /et be¹søːk/ besøket, besøk, besøkene زيارة  03C s
å besøke /o be¹søːke/ besøker, besøkte, har besøkt أن يزور  03C v
å betale /o be¹tɑːle/ betaler, betalte, har betalt أن يدفع  05C v
å beundre /o be¹ʉndre/ beundrer, beundret, har beundret أن يقدّر  12B v
et bibliotek /et biblio¹teːk/ biblioteket, biblioteker, bibliotekene مكتبة  06D s
en bil /en ¹biːl/ bilen, biler, bilene سيارة  03B s
et bilde /et ²bilde/ bildet, bilder, bildene صورة  03D s
en billett /en bi¹let/ billetten, billetter, billettene تذكرة  11D s
  billig /²bili/ billig, billige رخيص  06C a
  bitte liten /²bite liːtn̩/   صغير جداً  11B d
å bla /o ¹blɑː/ blar, bladde, har bladd أن يتصفح  08C v
å bli /o ¹bliː/ blir, ble, har blitt أن يصبح  03D v
et blod /et bluː/ blodet دم  09C s
en blodprøve /en ²bluːˌprøːve/ blodprøven, blodprøver, blodprøvene عينة دم  09C s
en blodåre /en ²bluːˌoːre/ blodåren, blodårer, blodårene وريد  09C s
ei bluse /æi ²blʉːse/ blusa, bluser, blusene قميص  03D s
en blyant /en ¹blyːɑnt/ blyanten, blyanter, blyantene قلم رصاص  08B s
  blå /¹bloː/ blått, blåe أزرق  05D a
å bo /o ¹buː/ bor, bodde, har bodd أن يسكن  03A v
ei bok /æi ¹buːk/ boka, bøker, bøkene كتاب  08A s
en bokstav /en buk¹stɑːv/ bokstaven, bokstaver, bokstavene حرف  06C s
en bomull /en ²buˌmʉl/ bomullen, bomuller, bomullene قطن  09C s
en bonde /en ²bune/ bonden, bønder, bøndene مزارع  09D s
  bor (å bo) /buːr/   أن يسكن  02A v
et bord /et ¹buːr/ bordet, bord, bordene طاولة  03A s
  bort /¹buʈ/   بعيداً عن  07C d
  borte /²buʈe/   بعيداً  03C d
  bortskjemt /¹buʈˌʃemt/ bortskjemt, bortskjemte مدلل  12B a
  bra /¹brɑː/ bra, bra جيد  02C a
  bratt /¹brɑt/ bratt, bratte مائل جداً / شديد الانحدار  11B a
en bror /en ¹bruːr/ broren, brødre, brødrene شقيق  12A s
å bruke /o ²brʉːke/ bruker, brukte, har brukt أن يستخدم  07D v
  brun /¹brʉːn/ brunt, brune بني  06A a
en brus /en ¹brʉːs/ brusen, brus, brusene مياه غازية  04A s
et bryllup /et ²brylʉp/ bryllupet, brylluper, bryllupene عرس  11C s
et brød /et ¹brøː/ brødet, brød, brødene رغيف خبز  05A s
ei brødskive /æi ²brøːˌʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene شريحة خبز  05A s
et bråk /et ¹broːk/ bråket ضجة  07D s
et budsjett /et bʉd¹ʃet/ budsjettet, budsjetter, budsjettene ميزانية  09B s
ei bukse /æi ²bukse/ buksa, bukser, buksene بنطلون  03D s
å burde /o ²bʉɖe/ bør, burde, har burdet يجب  09C v
en buss /en ¹bʉs/ bussen, busser, bussene باص  09A s
en bussjåfør /en ²bʉsʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene سائق باص  09A s
en butikk /en bʉ¹tik/ butikken, butikker, butikkene دكًان  04A s
en by /en ¹byː/ byen, byer, byene مدينة  06A s
et bygg /et ¹byg/ bygget, bygg, byggene بناء  07B s
å bygge /o ²byge/ bygger, bygde, har bygd أن يبني  07C v
et byggeprosjekt /et ²byɡepruˌʃekt/ byggeprosjektet, byggeprosjekter, byggeprosjektene مشروع إنشاءات  09B s
et byggesett /et ²byɡeˌset/ byggesettet, byggesett, byggesettene عدة بناء الأطفال  12D s
et byggfirma /et ¹byɡˌfirmɑ/ byggfirmaet, byggfirmaer, byggfirmaene شركة إنشاءات  07B s
en bygging /en ²bygiŋ/ byggingen, bygginger, byggingene بناء  09B s
en bygning /en ²bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene بناء  11C s
å bytte /o ²byte/ bytter, byttet, har byttet أن يبدل  03D v
  bærbar /²bæːrˌbɑːr/ bærbart, bærbare محمول  10B a
en bærbar PC /en ²bæːrˌbɑːr ²peːˌseː/ den bærebare PC-en, b- PC-er, de b- PC-ene لابتوب  10B s
å bære /o ²bæːre/ bærer, bar, har båret أن يحمل  03B v
  bønder (en bonde) /¹bøner/ bonden, bønder, bøndene مزارعون  09D s
  bør (å burde) /¹bør/   أن يجب  09C v
  bøyd /¹bøyd/ bøyd, bøyde منحنٍ  09C a
  både - og /²boːde ¹oːg/   كلا  09B d

 
ACDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZØÅ

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)