Vocabulary T

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
å ta /o ¹tɑː/ tar, tok, har tatt أن يأخذ  02D v
å ta det med ro /o ¹tɑː de me ¹ruː/   لا تقلق / خذ الموضوع ببساطة  12C v
å ta imot /o tɑ i¹muːt/   مقابل (أن يستقبل)  12B v
en tablett /en tɑ¹blet/ tabletten, tabletter, tablettene حبة  10C s
et tak /et ¹tɑːk/ taket, tak, takene سقف  11D s
en takk /en ¹tɑk/ takken شكر  02B s
  takk /¹tɑk/   شكراً  02B  
  takk skal du ha /¹tɑk skɑl dʉ ¹hɑː/   شكراُ  06D  
å takke /o ²tɑke/ takker, takket, har takket أن يشكر  04C v
en taktikk /en tɑk¹tik/ taktikken, taktikker, taktikkene تكتيك  10D s
et tall /et ¹tɑl/ tallet, tall, tallene رقم  09B s
en tallerken /en tɑ¹lærken/ tallerkenen, tallerkner, tallerknene طبق  06A s
  tankefull /²tɑŋkeˌfʉl/ tankefullt, tankefulle متفكر  11A a
ei tann /æi ¹tɑn/ tanna, tenner, tennene سن  10C s
en tannlege /en ²tɑŋˌleːɡe/ tannlegen, tannleger, tannlegene طبيب أسنان  10C s
en tannlegetime /en ²tɑnleɡeˌtiːme/ tannlegetimen, tannlegetimer, tannlegetimene موعد عند طبيب الأسنان  10C s
ei tante /æi ²tɑnte/ tanta, tanter, tantene عمة  12D s
å taste (tast!) /aa ²tɑste/ taster, tastet, har tastet أن تضغط على الزر  06D v
ei tavle /æi ²tɑvle/ tavla, tavler, tavlene سبورة  08D s
  te /¹teː/ teen شاي  05A s
et teater /et te¹ɑːter/ teateret, teatre, teatrene مسرح  11C s
en teaterforestilling /en te¹ɑːterˌfoːreˌstiliŋ/ teaterforestillingen, teaterforestillinger, teaterforestillingene عرض مسرحي  11A s
å tegne /o ²tæine/ tegner, tegnet, har tegnet أن يرسم  04D v
en tegnefilm /en ²tæineˌfilm/ tegnefilmen, tegnefilmer, tegnefilmene أفلام كارتون  10B s
en tekst /en ¹tekst/ teksten, tekster, tekstene نص  08D s
en telefon /en tele¹fuːn/ telefonen, telefoner, telefonene هاتف  03C s
et telefonnummer /et tele¹fuːˌnumer/ telefonnummeret, telefonnummer, telefonnumrene رقم هاتف  09D s
en temperatur /en temprɑ¹tʉːr/ temperaturen, temperaturer, temperaturene حرارة  10A s
å tenke /o ²teŋke/ tenker, tenkte, har tenkt أن يفكر  03A v
en tenåring /en ²tenˌoːriŋ/ tenåringen, tenåringer, tenåringene مراهق  11C s
ei tenåringsjente /æi ²tenoriŋsˌjente/ tenåringsjenta, tenåringsjenter, tenåringsjentene فتاة مراهقة  11D s
et termometer /et tærmu¹meːter/ termometeret, termometer, termometerne ميزان حرارة  10A s
en termos /en ¹tærmus/ termosen, termoser, termosene قارورة ترمس  09A s
en terrasse /en tæ¹rɑse/ terrassen, terrasser, terrassene تراس  05B s
  Thomas /¹tomas/   (اسم علم)  09D s
  ti /¹tiː/   عشرة  04A  
ei tid /æi ¹tiː/ tida, tider, tidene وقت  09C s
  tidlig /²tiːli/ tidlig, tidlige باكراً  06A a
en tidsfrist /en ¹titsˌfrist/ tidsfristen, tidsfrister, tidsfristene موعد نهائي  09B s
  tiende /¹tiːende/   عاشر  04C  
  til /¹til/   إلى  02A p
  til bords /til ¹buːʃ/   حول الطاولة  12C  
  til sammen /til ¹sɑmen/   بالمحصلة  10B  
  til slutt /til ¹ʃlʉt/   في النهاية  11A  
  tilbake /til¹bɑːke/   أن يعيد  06C d
et tilbud /et ²tilˌbʉːd/ tilbudet, tilbud, tilbudene عرض  06C s
en time /en ²tiːme/ timen, timer, timene ساعة  02D s
en time /en ²tiːme/ timen, timer, timene درس / موعد  08B s
en ting /en ¹tiŋ/ tingen, ting, tingene شيء  07C s
en tirsdag /en ¹tiːʃˌɖɑːg/ tirsdagen, tirsdager, tirsdagene يوم الثلاثاء  03C s
  to /¹tuː/   اثنان  03B  
et toalett /et tuɑ¹let/ toalettet, toaletter, toalettene دورة المياه  11B s
en tohundrelapp /en ²tuːˌhʉndreˌlɑp/ tohundrelappen, tohundrelapper, tohundrelappene ورقة مائتين  06D s
  tok (å ta) /¹tuːk/   أخذ  10C v
  tolv /¹tol/   اثنا عشرة  05B  
en tomat /en tu¹mɑːt/ tomaten, tomater, tomatene طماطم / بندورة  06A s
  Tone /²tuːne/   (اسم علم)  05D s
et torg /et ¹torg/ torget, torg, torgene ساحة  06B s
en torsdag /en ¹toːʃˌɖɑːg/ torsdagen, torsdager, torsdagene يوم الخميس  08D s
en torsk /en ¹toʃk/ torsken, torsker, torskene سمك القد  12C s
  totalt /tu¹tɑːlt/   مطلقاً  11D a
en tradisjon /en trɑdi¹ʃuːn/ tradisjonen, tradisjoner, tradisjonene تقليد / عادة  12B s
  traff (å treffe) /¹trɑf/   قابل  07D v
ei tran /æi ¹trɑːn/ trana زيت السمك  10B s
en trankapsel /en ²trɑːnˌkɑpʃɭ̩/ trankapselen, trankapsler, trankapslene حبوب زيت السمك  10B s
ei trapp /æi ¹trɑp/ trappa, trapper, trappene درج  03C s
  travel /¹trɑːvel/ travelt, travle مشغول  10B a
et tre /et ¹treː/ treet, trær, trærne شجرة  12A s
  tre /¹treː/   ثلاثة  03C  
å treffe /o ²trefe/ treffer, traff, har truffet أن يقابل  04B v
å trekke /o ²treke/ trekker, trakk, har trukket أن يشد  10C v
en trener /en ²treːner/ treneren, trenere, trenerne مدرب  10D s
å trenge /o ²treŋe/ trenger, trengte, har trengt أن يحتاج  05C v
ei trening /æi ²treːniŋ/ treninga, treninger, treningene تدريب  10D s
  trettiåtte /treti²ote/   ثمانٍ وثلاثون  02C  
et trinn /et ¹trin/ trinnet, trinn, trinnene مستوى  08D s
å tro /o ¹truː/ tror, trodde, har trodd أن يظن  10A v
  tror (å tro) /¹truːr/   يظن  10A v
å trykke /o ²tryke/ trykker, trykket, har trykket أن يضغط  07A v
  trøtt /¹trøt/ trøtt, trøtte متعب  02D a
ei T-skjorte /æi ¹teːˌʃuʈe/ T-skjorta, T-skjorter, T-skjortene كنزة  03D s
å tulle /o ²tʉle/ tuller, tullet, har tullet أن يمزه  12C v
  tung /¹tuŋ/ tungt, tunge ثقيل  08B a
en tur /en ¹tʉːr/ turen, turer, turene جولة / رحلة / مشوار  04C s
en tursekk /en ¹tʉːˌʃek/ tursekken, tursekker, tursekkene حقيبة الظهر  08C s
  tusen /¹tʉːsn̩/   ألف  04C  
en TV /en ²teːve/ TV-en, TV-er, TV-ene تلفاز  03C s
  tydelig /²tyːdl̩i/ tydelig, tydelige واضح  10A a
  tykk /¹tyk/ tykt, tykke سميك / ثخين  12A a
  typisk /¹tyːpisk/ typisk, typiske كالعادة  12D a
  tøff /¹tøf/ tøft, tøffe صعب  10D a
å tørke /o ²tørke/ tørker, tørket, har tørket أن ينشف  06A v
å tørke seg /o ²tørke ˌsæi/ tørker seg, tørket seg, har tørket seg أن يتنشف  06A v
  tørst /¹tøʃʈ/ tørst, tørste عطشان  06D a
ei tåke /æi ²toːke/ tåka, tåker, tåkene ضباب  10B s
en tåre /en ²toːre/ tåren, tårer, tårene دمعة  11D s

 
ABCDEFGHIJKLMNOPRSUVWYZØÅ

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)