Vocabulary N

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
en nabo/en ²nɑːbo/naboen, naboer, naboeneجار 03Bs
et nabohus/et ²nɑːboˌhʉːs/nabohuset, nabohus, nabohuseneمنزل مجاور 03Bs
et nabolag/et ²nɑːbuˌlɑːɡ/nabolaget, nabolag, nabolageneحيّ / حارة 04Bs
nam/¹nɑm/يم 08A
et nasjonalgalleri/et nɑʃu¹nɑːlɡɑleˌriː/nasjonalgalleriet, nasjonalgallerier, nasjonalgallerieneغاليري وطنية 11Cs
ei natt/æi ¹nɑt/natta, netter, netteneليلة 10As
en natur/en nɑ¹tʉːr/naturen, naturer, natureneطبيعة 11Bs
et naturfag/et nɑ¹tʉːrˌfɑːɡ/naturfaget, naturfag, naturfageneمقرر علمي 08Ds
naturligvis/nɑ¹tʉːɭiˌviːs/بالطبع 06Cd
et navn/et ¹nɑvn/navnet, navn, navneneاسم 09Cs
ned/¹neːd/تحت 06Ad
nede/²neːde/في الأسفك 11Bd
nei/¹næi/لا 02C
nervøs/nær¹vøːs/nervøst, nervøseمتوتر 07Da
en nese/en ²neːse/nesen, neser, neseneأنف 12As
neste/²neste/التالي 08Ba
nesten/²nestn̩/تقريباً 07Bd
nettopp/¹netˌop/قد كان (حديثاً) 08Cd
ni/¹niː/تسعة 09A
niende/¹niːende/تاسع 04D
å nikke/o ²nike/nikker, nikket, har nikketأن يومئ برأسه 09Av
Nina/²niːnɑ/(اسم علم) 11Cs
en nisse/en ²nise/nissen, nisser, nisseneبابا نويل 12Cs
noe (noen)/²nuːe/شيء 03A
noen/²nuːen/شخص ما / فلان 05B
nok/¹nok/كفاية 06Dd
nokså/¹nokso/إلى حد ما 07Dd
en nordmann/en ¹nurˌmɑn/nordmannen, nordmenn, nordmennene(شخص) نرويجي 11Bs
Norge/²norge/النرويج 02As
normal/nur¹mɑːl/normalt, normaleعادٍ 10Ba
norsk/¹noʃk/norsk, norskeنرويجي 01Ca
et norskkurs/et ¹noʃˌkʉːʃ/norskkurset, norskkurs, norskkurseneمساق اللغة النرويجة 08Bs
nr/¹numer/رقم 05Bs
NRK (Norsk rikskringkasting)/¹enˌær¹koː/هيئة الإذاعة النرويجية 10Bs
et nummer/et ¹numer/nummeret, nummer/numre, numreneرقم 05Bs
ny/¹nyː/nytt, nyeجديد 05Da
nydelig/²nyːdl̩i/nydelig, nydeligeجميل 06Ca
en nyhet/en ¹nyːˌheːt/nyheten, nyheter, nyheteneخبر 07Cs
nysgjerrig/ny¹ʃæri/nysgjerrig, nysgjerrigeفضولي 05Da
en nysnø/en ²nyːˌsnøː/nysnøenثلج جديد 12As
nyttig/²nyti/nyttig, nyttigeمفيد 09Da
nær/¹næːr/nært, næreقريب 04Ba
en nærhet/en ¹næːrˌheːt/nærheten, - , nærheteneقرب 04Bs
nærmere/²nærmere/أقرب 12Da
/¹noː/الآن 02Bd
når/¹nor/عندما 06C

 
ABCDEFGHIJKLMOPRSTUVWYZØÅ

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)