Vocabulary O

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
ofte/²ofte/عادةً 09Cd
og/oːg/و 02A
også/¹oso/أيضاً 02Bd
oi!/¹oi/آه! 05D
OK/¹u:¹koː/حسناً 02C
oktober/uk¹tuːber/تشرين الأول 10As
et OL/et ²uːel/OL-et, OL, OL-eneالألعاب الأولمبية 10Ds
Ola/²uːlɑ/(اسم علم) 02Bs
Ole/²uːle/(اسم علم) 07Ds
Olsen/¹ulsṇ/(اسم علم) 03Bs
olympisk/u¹lympisk/olympisk, olympiskeأولمبي 10Da
om/¹om/عن / حول 05B
om/¹om/فيما \ إذا 08D
en onkel/en ¹uŋkel/onkelen, onkler, onkleneعم 12Ds
en onsdag/en ¹unsˌdɑːg/onsdagen, onsdager, onsdageneيوم الأربعاء 04Ds
en opera/en ¹uːprɑ/operaen, operaer, operaeneأوبرا 11Cs
opp/¹op/إلى فوق 04Ad
oppe/²ope/في الأعلى 07Ad
ei oppgave/æi ²opˌɡɑːve/oppgava, oppgaver, oppgaveneوظيفة 08Ds
å oppleve/o ¹opˌleːve/opplever, opplevde, har opplevdأن يستمتع 11Cv
opptatt/¹opˌtɑt/مشغول 08Da
en oppvaskmaskin/en ²opˌvɑskmɑˌʃiːn/oppvaskmaskinen, oppvaskmaskiner, oppvaskmaskineneجلاية صحون 03Cs
oppå/²opo/فوق 12Ap
et ord/et ¹uːr/ordet, ord, ordeneكلمة 09Bs
en orden/en ¹ordṇ/ordenen, ordner, ordneneنظام 02Cs
ordentlig/¹oɳʈɭi/ordentlig, ordentligeبشكل لائق 11Aa
å ordne/o ²ordne/ordner, ordnet, har ordnetأن يرتب 03Dv
en ordning/en ²ordniŋ/ordningen, ordninger, ordningeneنظام 10Bs
å organisere/o orɡɑni¹seːre/organiserer, organiserte, har organisertأن ينظم 09Av
Oslo/²uʃɭu/(اسم علم) 02Bs
Osloveien/²uʃɭuˌvæien/(اسم علم) 03Bs
oss/¹os/ـنا 02A
en ost/¹ust/osten, oster, osteneجبنة 05As
over/¹oːver/بعد 04Bp
overalt/over¹ɑlt/في كل مكان 12Cd
å overnatte/o ²oːveˌɳɑte/overnatter, overnattet, har overnattetأن يبيت 11Dv
en overraskelse/en ²oːveˌrɑskelse/overraskelsen, overraskelser, overraskelseneمفاجأة 12Cs
overskyet/²oːveˌʃyːet/overskyet, overskyedeغائم 08Ca
ei overtid/æi ²oːveˌʈiːd/overtida, overtider, overtideneإضافي / ساعات إضافية 10Bs
å overvåke/o ²oːverˌvoːke/overvåker, overvåket, har overvåketأن يراقب 09Cv

 
ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVWYZØÅ

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)