Risikoanalyse. Teori og metoder. Errata

Feil og manglende opplysninger i første utgave av boka "Risikoanalyse. Teori og metoder" er listet opp nedenfor.

Forside

Forsidefoto er tatt av Jon Espen Skogdalen.

Layout

Layout av boka er laget av forfatterne. Stylen i LaTeX er laget av Marvin Rausand.

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

  • I Eksempel 4.1 på s. 56 er IRPAn og IRPAb oppgitt som antall drepte per million personflytimer, noe som strengt tatt er et annet eksponeringsmål enn hvordan vi i boka definerer individuell risiko per år (IRPA). Benevnelsen i eksempelet burde derfor ha vært noe annerledes, f.eks. IRn og IRb.
  • I Eksempel 4.8 på s. 68 henvises det til feil tabeller. Det skal være: "Konsekvensen vurderes først ut fra tabell 4.5" og "Sannsynligheten vurderes så ut fra tabell 4.4."

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

Kapittel 13

Kapittel 14

Kapittel 15

Kapittel 16

Kapittel 17

Kapittel 18

Kapittel 19

Vedlegg A

Vedlegg B

Forkortelser

Terminologiliste

Referanser

Register

ROSS logo