Saltomortale

Saltomortale

Fremtidens campus har hovedfokus på vitenskapelig forskning og utvikling, og bidrar til dette gjennom finansiering av prosjektaktivitet og kunnskapsinnhenting. Dette innebærer blant annet full- og delfinansierte stipendiatstillinger, støtte til masteroppgaver, prosjektstøtte til etablering av forskningsstatus og støtte til seminarer og workshops. Programmet vil også samle og formidle informasjon om andre forsøk og prosjekter fra ulike miljøer ved NTNU som kan være relevante som kunnskapskilder for campusutviklingen.

I Toppundervisingsprosjektet SALTO forvalter og forsker NTNU og UiO på utviklingen av et felles høyteknologisk to-campus læringsrom med fokus på studentaktiv læring. Med utgangspunkt i SALTO ønsker vi å utvide datagrunnlaget for å sammenstille resultatene der med andre pågående tverrcampus-prosjekter ved NTNU ved å samle inn fenomenologiske data som beskriver erfaringene med tverrcampus-undervisning. Målet er å identifisere hvilke faktorer som kan fremme og/eller hemme kvalitet og likeverdighet i tverrcampus-undervisning uavhengig av campuslokasjon og -tilhørighet. I samarbeid med andre prosjekter vil vi bidra til anbefalinger om hvordan kvaliteten kan heves i tverrcampus-undervisning.

 

Vår forskergruppe ledes av Dag Atle Lysne og består forøvrig av Veruska De Caro-Barek, Kari Anne Flem Røren, Ole Kristen Solbjørg og Robin Støckert.

PARTICIPATE HERE

Hvordan forsker vi? 

Dag Atle forklarer

Seminar Fremtidens campus 22 september 2021  

 

Foredrag fra INTED 2022

MULTI-CAMPUS LEARNING ARENAS FOR STUDENT ACTIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION: A SOMERSAULT INTO THE FUTURE

A DESIGNERS GUIDE TO THE UNIVERSITY LEARNING SPACE


person-portlet

Prosjektleder

Dag Atle Lysne
Associate Professor
dag.atle.lysne@ntnu.no
+47-73590416