Sivilingeniør/Master, 5-årig

Energi og miljø

– Søk opptak

Opptakskrav

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende. (Reform 94: 3MX + 2FY eller tilsvarende fra videregående skole). For opptak til sivilingeniørutdanningene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk 2R eller 3MX eller tilsvarende).

Antall studenter tatt opp i 2013: 145
Opptaksgrense 2012: 53,6 (ordinær), 55 (primær)

Søknadsfrist 15. april

Søknad om opptak til 5-årig master (sivilingeniør) sendes til Samordna opptak.

Unntak

Frist for søknad om opptak for deg som søker på grunnlag av utenlandsk utdanning, IB, spesiell vurdering, realkompetanse eller ønsker tidlig opptak er 1. mars.

Informasjon

For mer informasjon ta kontakt med: Halsten Aastebøl
Adresse: O.S.Bragstads plass 2e, 7491 TRONDHEIM