Vanlige spørsmål

Hvilke emner må jeg ha fra videregående skole for å komme inn på masterstudiet i teknologi (sivilingeniørstudiet)?
Matematikk (R1 og R2) og Fysikk 1. (Reform 94: 3MX og 2FY.). 
Nye krav i 2007: 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole.

Hvordan kan jeg få tatt Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 hvis jeg ikke hadde disse fagene på videregående skole?
NTNU godkjenner det halvårige realfagkurset som enkelte høgskoler har som Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Disse realfagkursene begynner i januar. Ta kontakt med en høgskole som har ingeniørutdanning for mer informasjon. Det er også mulig å ta Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 som hospitant eller privatist på en videregående skole.

Jeg har ikke generell studiekompetanse men tar 1-årig forkurs til ingeniørutdanning, kan jeg da søke opptak til sivilingeniørutdanning etter forkurset?
Ja, det er gjort unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning eller 2-årig teknisk fagskole etter gammel ordning.

Får jeg fordypningspoeng og realfagspoeng ved å ta ½ årig realfagkurs eller 1 årig forkurs til ingeniørutdanning?
Nei! For at du skal få fordypningspoeng eller realfagspoeng er du nødt til å melde deg opp som privatist i de aktuelle fagene.

Hvilke emner har jeg i studiet?
Se under Om studieprogrammet

Hvordan får jeg tak i hybel i Trondheim?
Du kan ha annonse i Adresseavisen, eller du kan søke studenthybel gjennom Studentsamskipnaden.

Hva er forskjellen på en ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning? Og hva er forskjellen i arbeidsoppgaver etter endt utdanning?
Den viktigste forskjellen er at sivilingeniørutdanningen har en større teoretisk dybde enn ingeniørutdanningen. Arbeidsoppgaver etter endt utdanning overlapper ofte hverandre i mindre foretak, men sivilingeniørene får vanligvis et større ansvar enn ingeniørene i større bedrifter. Jobber innen forskning og undervisning krever ofte sivilingeniørkompetanse.

Hvor mye kan en sivilingeniør forvente å tjene?
Det varierer etter hvor og hvilken jobb du får. Se www.tekna.no for lønnstatistikk.

Hvordan søker jeg opptak til sivilingeniørstudiet/ sivilarkitektstudiet?
Du kan søke opptak via nettet: www.samordnaopptak.no. Søknadsfristen er 15. april.

Kan jeg skifte studieprogram etter at jeg er tatt opp som sivilingeniørstudent?
Ja det kan du! Den beste måten er å søke via Samordnet opptak neste år. En annen mulighet er å søke overgang til en annen sivilingeniørlinje. Fristen er første mandag etter undervisningsstart i høstsemesteret og 15, januar i vårsemesteret. For å få tilbud om plass på en annen sivilingeniørlinje så må det være ledige studieplasser på den retningen man har søkt overgang til, og det kan man ikke regne med at det er.

Jeg har tatt emner ved en annen høgskole/et annet universitet, kan jeg få fritak for disse på sivilingeniørstudiet ved NTNU?
Ja, du kan søke fritak dersom du har tilsvarende emne dekket fra en annen utdanning.

Kan jeg ta deler av utdanningen i utlandet?
Det er mulig å ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet. Vanligvis gjøres dette i 4. eller 5. årskurs.