+47 73594642 +47 92064262
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-235

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

Report/dissertation

  • Østby-Deglum, Erik; Svalestuen, Fredrik; Drevland, Frode. (2013) TBA4127/AAR4951 Prosjekteringsledelse. 2013.
  • Drevland, Frode. (2011) Midt i blinken - En vurdering av Anslag-metodens egnethet for bruk i kostnadsoverslag. 2011.
  • Drevland, Frode; Austeng, Kjell; Torp, Olav. (2007) Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning. 2007. ISBN 82-92506-28-4.
  • Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode. (2005) Usikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregning. 2005. ISBN 978-8292506-32-5. Concept rapport (13).
  • Drevland, Frode. (2005) Rett og riktig - En gjennomgang av statens vegvesens kalkylemodell. 2005.