Postal address

Department of Public Health and General Practice Norwegian University of Science and Technology Postboks 8905 7401 Trondheim Norway

Background and activities

Professor MD, PhD. Director, HUNT Research Centre, NTNU. Consultant in Psychiatry, Levanger Hospital, Nord-Trøndelag Health Trust.

PhD in Social Epidemiology / Public Health, research on socio-economic causes of poor health, disease, mortality and disability. Research experience in Psychiatric Epidemiology and Health Services Research. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krokstad%20S)  

Published several book chapters in social medicine and medical sociology, one of the editors of the new Social Medicine textbook in Norway. (http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Medisin/Sosialmedisin)

Project manager (PI) of the Nord-Trøndelag Health Study in 2006-08 (HUNT3), which integrated data from a variety of medical and social science research disciplines. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22879362)  Data from HUNT3 have led to extensive research in a wide range of disciplines. In addition, HUNT3 was a population based screening for selected diseases and conditions.

As Head of the HUNT Research Centre since 2008, (http://www.ntnu.edu/hunt) heavily involved in disease prevention and health promotion in partnership with local, regional and national authorities.

Former Specialist in General Practice, now a Specialist and Consultant in Psychiatry.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Mæland, John Gunnar; Haug, Kjell; Høyer, Georg; Krokstad, Steinar. (2011) Sosialmedisin. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2011. ISBN 9788205399150.

Part of book/report

  • Krokstad, Steinar; Høyer, Georg. (2011) Sosial ulikhet i helse. Sosialmedisin.
  • Sund, Erik Reidar; Krokstad, Steinar. (2009) Sosial kapital : limet som holder folkehelsen sammen?. Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt.
  • Westin, Steinar; Krokstad, Steinar. (2003) Folkehelse og sosial ulikhet. Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge.

Report/dissertation

  • Krokstad, Steinar; Knudtsen, Margunn Skjei. (2011) Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT 1 (1984-86) - HUNT 2 (1995-97) - HUNT 3 (2006-08). 2011. ISBN 978-82-91725-08-6.
  • Krokstad, Steinar; Holmen, Turid Lingaas; Hveem, Kristian; Mangrud, Reidun; Langhammer, Arnulf; Skjetne, Anne-Brit; Stene, Turid Rygg; Holmen, Jostein. (2009) HUNT. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt fremragende. HUNT og NTNU mot 2020. Status og muligheter. 2009.
  • Sund, Erik; Krokstad, Steinar. (2005) Sosiale ulikheter i helse i Norge. En kunnskapsoversikt. 2005.
  • Krokstad, Steinar. (2004) Socioeconomic inequalities in health and disability. Social epidemiology in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. Tapir Akademisk Forlag. 2004.

Others

  • Krokstad, Steinar. (2012) Første stopp: Levanger. Trøndelag er den aller første regionen som får besøk av den nye helseministeren, Jonas Gahr Støre. www.levangeravisa.no [Internett]. 2012-09-24.