Background and activities

Head of Traffic Engineering Research Centre

Research fields

 • Traffic flow theory, capacity and level of service
 • Traffic management and control
 • Design of road and street networks with focus on intersections
 • Driver behaviour and traffic flow
 • Traffic simulation and modelling
 • Priority and environmental analysis
 • Intelligent transport sytems and services (ITS)
 • Methods and equipment for collection, processing and analysis of traffic data
 • Queueing theory and statistical analysis
 • Analysis and investigation of traffic accidents
 • Vehicle technolgy
 • Standardisation and terminology
 • Data modelling and programming

Links:

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

 • Aakre, Arvid. (2014) Avvikling på 2+1 veg med midtdeler - grunnlag for vurdering av ÅDT grense for 4-felts veg. 2014.
 • Aakre, Arvid; Appel, Kristian; Kronborg, Peter; Yde, Peter. (2012) ITS Terminology. 2012. NVF-rapport (3).
 • Aakre, Arvid; Tørset, Trude; Børnes, Vilhelm. (2011) Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modellen. 2011. ISBN 9788214051858.
 • Aakre, Arvid. (2008) Grunnlag for utforming av fartsendringsfelt i håndbok 017 Veg- og gateutforming. 2008. ISBN 978-82-14-04499-7.
 • Aakre, Arvid. (2006) Nasjonal nettportal for statisk og dynamisk veg- og trafikkinformasjon. Grunnlag for felles norsk nettsted. 2006. ISBN 82-14-03893-6.
 • Aakre, Arvid. (2006) Use of GPS for data collection to SIDRA TRIP. 2006.
 • Aakre, Arvid. (2004) Forbikjøring - Grunnlag for revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming. 2004. ISBN 82-14-03407-8.
 • Aakre, Arvid. (2004) Fremkommelighet i høytrafikkerte gater - betydning av lavere fartsgrenser. 2004. ISBN 82-14-03165-6.
 • Aakre, Arvid. (2003) Envegsregulering av Gamle bybro - før/etter undersøkelser. 2003.
 • Aakre, Arvid. (2003) Manual for CONTRAM and MATRIX Modelling. 2003.
 • Aakre, Arvid. (2003) ÅDT grenser. Gjennomgang av ÅDT-grenser i ulike land og forslag til inndeling i ny håndbok 017. 2003. SINTEF Rapport.
 • Aakre, Arvid. (2002) Road Transport Informatics Terminology. 2002.
 • Aakre, Arvid. (2002) Virkninger av utvidet bruk av fartsbegrensere. 2002.
 • Aakre, Arvid. (2001) Tilfartskapasitet i rundkjøringer - evaluering av beregningsmetoder. 2001. ISBN 82-14-01785-8. SINTEF Rapport.

Others

 • Aakre, Arvid. (2016) Absolute bus priority at intersections with no delays. Capacity-Building and Sustainable Mobility . Alba Iulia - Trondheim Partnership; Alba Iulia. 2016-12-05 - 2016-12-06.
 • Aakre, Arvid. (2016) Bus priority at roundabouts. ITS World Congress ; Melbourne. 2016-10-10 - 2016-10-14.
 • Aakre, Arvid. (2016) Challenges and solutions for transport in Norwegian cities, including some comments on driver behavior, efficiency, cooperation and intersection modelling. Exporing Models . SIDRA Solutions; Melbourne. 2016-10-19 - 2016-10-19.
 • Aakre, Arvid. (2016) Sammenheng mellom trafikkavvikling, vegutforming og trafikksikkerhet. Foredrag for Satens vegvesen Rogaland . Statens vegvesen; Trondheim. 2016-09-21 - 2016-09-21.
 • Aakre, Arvid. (2016) Signalregulering og prioritering - en utfordring. Teknologidagene 2016, Signalreguleringskonferansen . Statens vegvesen; Trondheim. 2016-09-21 - 2016-09-22.
 • Aakre, Arvid. (2016) Tungbildag i Granåsen: Framtidas vegplanleggere kjørte semitrailer. TV Adressa [TV]. 2016-09-27.
 • Aakre, Arvid. (2016) Vegarbeid og framkommelighet. Grunnleggende begreper, sammenhenger og metoder for å vurdere trafikkavvikling i arbeidsvarslingsplaner. Kurs for personell med skiltmyndighet . Statens vegvesen; Bodø. 2016-09-20 - 2016-09-20.
 • Aakre, Erlend Hoksrud; Aakre, Arvid; Haugen, Torbjørn. (2016) Driver Cooperation in Traffic: A Closed Track Experiment. European Transport Conference . Association for European Transport; Barcelona. 2016-10-05 - 2016-10-07.
 • Aakre, Erlend Hoksrud; Aakre, Arvid; Haugen, Torbjørn. (2016) Enhancing Driver Performance: A Closed Track Experiment. European Transport Conference . Associaton for European Transport; Barcelona. 2016-10-05 - 2016-10-07.
 • Aakre, Arvid. (2015) Bruk av ny teknologi i transportsektoren for å oppfylle nasjonale målsettinger om effektivitet, sikkerhet og miljø. Nye løsninger innen transport og infrastruktur . Scania Norge; Oslo. 2015-10-29 - 2015-10-29.
 • Haugen, Torbjørn; Aakre, Arvid. (2015) Travel Time Information. ITS Seminar . NTNU Trafikkteknisk senter; Trondheim. 2015-03-12.
 • Aakre, Arvid. (2014) Hva trenger veg-ingeniøren å vite om trafikk?. Norconsult fagsamling . Norconsult; Trondheim. 2014-09-03 - 2014-09-03.
 • Aakre, Arvid. (2014) Trafikkteknisk senter - og noen andre aktiviteter ved faggruppe Veg, transport og geomatikk. Presntasjon for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget . Statens vegvesen, NTNU m.fl.; Trondheim. 2014-04-29 - 2014-04-29.
 • Aakre, Arvid; McCormack, Edward. (2014) Using ITS Devices to Analyze Norwegian Truck Travel. ITS European Congress . ERTICO; Helsingfors. 2014-06-16 - 2014-06-19.
 • Aakre, Arvid. (2013) Modelling of roundabouts. 11th AIMSUN Users Meeting . TSS; Barcelona. 2013-09-09 - 2013-10-10.
 • Aakre, Arvid. (2013) Sløve sjåfører skaper kø. Aftenbladet [Avis]. 2013-01-25.
 • Aakre, Arvid. (2012) Akselerasjonsmodell for lette og tunge kjøretøy. Statens vegvesen, Trondheim. 2012.
 • Aakre, Arvid. (2011) Description, Validation and Use of a Model to Estimate Speed Profile of Heavy Vehicles in Grades. 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service . TRB (Transportation Research Board); Stockholm. 2011-06-28 - 2011-07-03.
 • Aakre, Arvid. (2011) Norwegian roundabouts - design, capacity and level of service. 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service . TRB (Transportation Research Board); Stockholm. 2011-06-28 - 2011-07-03.
 • Aakre, Arvid. (2011) Use of SIDRA for traffic signals and roundabouts. NEXT Skandinavisk trafikksignalkonferanse . NEXT; Stockholm. 2011-05-10 - 2011-05-11.
 • Aakre, Arvid. (2010) ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling. Kursdagene 2010 . Tekna; Trondheim. 2010-01-05 - 2010-01-06.
 • Aakre, Arvid. (2009) Dimensjonering, utforming og vurdering av rundkjøringer med hovedvekt på sikkerhet, kapasitet og avviklingskvalitet. Seminar om rundkjøringer . Statens vegvesen; Hamar. 2009-06-10 - 2009-06-10.
 • Aakre, Arvid. (2009) "Juletreet kan bli et drapsvåpen". VG Nett [Internett]. 2009-11-12.
 • Aakre, Arvid. (2009) Metoder for beregning / vurdering av kapasitet og avviklingskvalitet. Seminar om avvikling og kapasitet . Statens vegvesen; Oslo. 2009-02-24 - 2009-02-24.
 • Aakre, Arvid. (2008) NVF ITS Terminology Software. NVF 53 Transportinformatikk, Helsinki. 2008.
 • Aakre, Arvid. (2008) Planer for revisjon av NVF ITS Terminologiordbok. NVF 53 seminar . NVF 53 Transportinformatikk; Stjørdal. 2008-03-27 - 2008-03-27.
 • Aakre, Arvid. (2008) Trafikk og fysikk. Kurs for Statens vegvesen . Statens vegvesen; Oslo. 2008-01-31 - 2008-01-31.
 • Aakre, Arvid. (2008) Trafikkmodellen SIDRA - erfaringer fra Norge og anbefalinger for videre bruk i Norden. Konferanse Vegverket (Sverige) . Vegverket, Sverige; Stockholm. 2008-02-26 - 2008-02-26.
 • Aakre, Arvid. (2007) Prikker og trafikksikkerhet. NRK P1 [Radio]. 2007-07-18.
 • Aakre, Arvid. (2007) Tilfartskontroll i rundkjøringer. TV Adressa [TV]. 2007-05-02.
 • Aakre, Arvid. (2007) Vil ha rundkjøringer med rødt lys. Adresseavisen [Avis]. 2007-05-02.
 • Aakre, Arvid. (2007) Vil hjelpe bussen fram. Vegen og Vi [Avis]. 2007-06-14.
 • Aakre, Arvid. (2006) GPSLOG. Akcelik and Associates, Melbourne, Australia, Melbourne, Australia. 2006.
 • Aakre, Arvid. (2004) Endringer av gatebruk og trafikkregulering � hvordan planlegge, gjennomføre og informere om slike tiltak på en best mulig måte?. NVTF fagmøte . NVTF; Trondheim. 2004-03-25 - 2004-03-25.
 • Aakre, Arvid. (2004) Dumme og intelligente trafikksignaler. Radio Adressa [Radio]. 2004-03-08.
 • Aakre, Arvid. (2004) Trafikkforskere refser Trondheim. Adresseavisen [Avis]. 2004-04-14.
 • Aakre, Arvid. (2004) Trafikkregulering i Midtbyen. Radio Adressa [Radio]. 2004-04-14.
 • Aakre, Arvid. (2004) Trafikksignaler og deres virkemåte. NRK P1 [Radio]. 2004-03-14.
 • Aakre, Arvid. (2003) Oversikt over en del metoder for detektering av trafikk. NVF seminar "Detektering av trafikk" . [Mangler data]; Stavanger. 2003-05-15.
 • Aakre, Arvid. (2003) Reisetider. Behov for og bruk av reisetider. NVF seminar "Variablae hastigheter og reisetider" . [Mangler data]; Stockholm. 2003-09-23.
 • Aakre, Arvid. (2003) Road Transport Informatics Terminology - a project initiated by the Nordic Road Association. 22nd PIARC World Road Congress . [Mangler data]; Durban, Sør-Afrika. 2003-10-25.
 • Aakre, Arvid. (2003) Signalregulering av rundkjøringer. Nordisk trafikksignalkonferanse . [Mangler data]; Stockholm. 2003-11-05.
 • Aakre, Arvid. (2003) Nektes erstatning. Dagbladet [Avis]. 2003-10-10.
 • Aakre, Arvid. (2002) Trafikkavvikling i kryss. Seminar omkring trafikkmodellen SIDRA . [Mangler data]; Trondheim. 2002-11-12.
 • Aakre, Arvid. (2002) Variable skilt i vegtrafikken - alternative muligheter. NVF seminar "Variable skilt i vegtrafikken" . [Mangler data]; Tromsø. 2002-10-04.
 • Aakre, Arvid. (2002) Virkninger av ny teknologi i kjøretøy. Teknologirådets scenarieverksted om ny teknologi i transportsektoren . [Mangler data]; Oslo. 2002-09-03.
 • Aakre, Arvid. (2001) Hva forstår vi med trafikkavviklingskvalitet og hvordan kan vi påvirke den?. Samferdselskonferansen 2001 . [Mangler data]; Trondheim. 2001-01-09.
 • Aakre, Arvid. (2000) Effektiv trafikkavvikling. Innslag i Scrødingers katt på NRK1 TV [TV]. null.
 • Aakre, Arvid. (2000) Effektiv trafikkavvikling - hva er det?. Intervju i radioprogrammet WOK på NRK P2 [TV]. null.
 • Aakre, Arvid. (2000) Trafikksikkerhet eller framkommelighet - ja takk, begge deler. Veg og trafikk 2000 . [Mangler data]; Trondheim, 12.-13.09.2000.