Background and activities

Nils Petter Aspvik is Associate professor in Sport Sciences. Aspvik holds a B.A and M.A. in sport sciences, and PhD. in Sociology and Sport sciences from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). He has been working at the department of sociology and political science at NTNU since 2009 and is currently Academic Programme Director for Physical Education and Sport with Teacher Education.

Aspvik's primary research field is physical activity, public health, and youth sports. He has extensive experience in measuring physical activity, especially in Actigraph accelerometers. In this regard, Aspvik has had main responsibility for assessing objectively measured physical activity in several major projects, such as the Generation 100 study (Elderly and physical activity) and TESS (children, youth and physical activity).

Aspvik´s teaching interests include organized (youth) sport, physical education and physical activity and health.

Research group: Skill and preformance development in sports and school

 

PROFESSIONAL COMPETENCE AREA:
 
 • Physical activity in the population
          --> Assessing and analyzing acelerometer data (The actigraph).
 • Youth sports (coach-athlete relationship, sport etichs etc.)
 • Organized sport, physical education and health

 

RESEARCH PROJECTS: (in norwegian):

 

PUBLICATIONS:

PEER REVIEWED ARTICLES:

 

NON-REVIWED ARTICLES:

 • Aspvik, Nils Petter, Mehus, Ingar, Sæther, Stig Arve & Tjønndal, Anne (2016) Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball. En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil.  Idrottsforum.org.
 • Aspvik N. P, Sæther S. A og Ingebrigtsen J. E. (2012). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag 2012. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2012
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2012). Den fysiske skolesekken. Fysisk aktivitet i natur og nærmiljø – for skoler og SFO i Trøndelag. En evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag høsten 2011. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2011). Innhold i kroppsøvingstimen - mål, opplevelse og intensitet. Arbeidsrapport. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik N. P, Elnan I, Brandsrud M. og Ingebrigtsen J. E. (2011). Idrett for funksjonshemmede. Er nettbaserte spørreskjemaundersøkelser egnet for å utvikle arbeidet med idrett for funksjonshemmede? Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik N. P. og Ingebrigtsen J. E. (2010). Barne- og ungdomsidrettens innhold. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Helsedirektoratet (2010).  Fysisk form blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2009-2010. Oslo: Helsedirektoratet.
 • Støren Stokke J, Hansen B. H, Aspvik N. P., Anderssen S.A., Ommundsen Y. (2010). Korrelater for fysisk aktivitet blant voksne med ulik utdanningsbakgrunn (KAN1 – Kartlegging Aktivitet Norge).
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2010). Barns idrettsdeltagelse i Norge - litteraturstudie av barn i idretten. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Helsedirektoratet (2009). Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2009). Fysisk aktivitet og idrett - en pilotstudie av utviklingshemmedes fysiske aktivitet. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2009). Velferd og fysisk aktivitet, en studie blant ansatte i NTNU Samfunnsforskning AS. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2008
 • Aspvik N. P, Sæther S. A og Ingebrigtsen J. E. (2008). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2008
 • Ingebrigtsen J. E, Mehus I, Aspvik N. P. og Sæther S. A. (2008). Kroppsøving- hvorfor og hvordan?. Kroppsøving 2008 ;Volum 58.(3) s. 14-16.
 • Aspvik, N. P. (2007). Er kommunikasjon i idretten preget av strategisk enighet? En kvalitativ undersøkelse som belyser kommunikasjonen mellom trener - utøver på trening. Trondheim: NTNU.

CONFERENCES:

 • Aspvik, N. P (2015). Objectively measured physical activity in older adults (70-77yrs) - The Generation 100 study. European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) congress 2015 - Oslo.
 • Aspvik, N. P. (2014). Socio demographic and environmental correlates influencing elderly`s habitual physical activity. The generation 100 Study. European College of Sport Science congress - Amsterdam.
 • Aspvik, N. P. (2013). Parental socio-economic position and behavior influencing habitual physical activity among 6-year old children. A representative community study. European College of Sport Science congress - Barcelona.
 • Aspvik, N. P. (2012). Den fysiske skolesekken, skolens uteområde. Konferanse i regi Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag idrettskrets, Trondheim. Januar 2012.
 • Aspvik, N. P. (2012). Samfunnets bekymring for barns inaktivitet – et måleproblem!? Foredrag: Samfunnsdagen, NTNU Samfunnsforskning 23.08.12.
 • Hansen B. H., Aspvik, N. P., Ylvisåker E., Jakobsen J. E, Kolle E, Anderssen, S. A. (2010). Fysisk inaktivitet blant voksne og eldre i Norge (KAN1 – Kartlegging Aktivitet Norge).
 • Aspvik N.P. (2010). Den norske barneidretten. Fagsamling, Kristiansand. September 2010.
 • Mehus I. og Aspvik N. P. (2010). Determinants of Exercise Enjoyment. Europeen College of Sport Science congress, Antalya.