Background and activities

Nils Petter is an assistant professor at Sport science, the department of sociology and political science. Nils Petter is also a PhD student working on The Generation 100 Study. Main aim: To assess, analyze and discuss objectively measured physical activity among older adults.

Finished his master degree in Sport Science in 2006, entitled The coach-athlete communication. Has since 2007 worked as a researcher at "NTNU Samfunnsforskning AS" and as a assistent professor in sport science at the department of sociology and political science (NTNU) . With physical activity being the main research topic. Aspviks` research interests include; physical activity, children- and youth sport and the coach-athlete relationship.

 

PROFESSIONAL COMPETENCE AREA:
 
 • Physical activity in the population
          --> Assessing and analyzing acsellerometer data (The actigraph).
 
 • Children and youth sports.
 • Communication,  Coach-Athlete.
 • Social science research methods.
 • Sport, school and physical education

 

RESEARCH PROJECTS: (in norwegian):

 

PUBLICATIONS:

PEER REVIEWED ARTICLES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-REVIWED ARTICLES:

 

 • Ingebrigtsen J. E, Mehus I, Aspvik N. P. og Sæther S. A. (2008). Kroppsøving- hvorfor og hvordan?. Kroppsøving 2008 ;Volum 58.(3) s. 14-16.

 

 

 

 

 

CONFERENCES:

 • Aspvik, N. P (2015). Objectively measured physical activity in older adults (70-77yrs) - The Generation 100 study. European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) congress 2015 - Oslo.
 • Aspvik, N. P. (2014). Socio demographic and environmental correlates influencing elderly`s habitual physical activity. The generation 100 Study. European College of Sport Science congress - Amsterdam.
 • Aspvik, N. P. (2013). Parental socio-economic position and behavior influencing habitual physical activity among 6-year old children. A representative community study. European College of Sport Science congress - Barcelona.
 • Aspvik, N. P. (2012). Den fysiske skolesekken, skolens uteområde. Konferanse i regi Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag idrettskrets, Trondheim. Januar 2012.
 • Aspvik, N. P. (2012). Samfunnets bekymring for barns inaktivitet – et måleproblem!? Foredrag: Samfunnsdagen, NTNU Samfunnsforskning 23.08.12.
 • Hansen B. H., Aspvik, N. P., Ylvisåker E., Jakobsen J. E, Kolle E, Anderssen, S. A. (2010). Fysisk inaktivitet blant voksne og eldre i Norge (KAN1 – Kartlegging Aktivitet Norge).
 • Aspvik N.P. (2010). Den norske barneidretten. Fagsamling, Kristiansand. September 2010.
 • Mehus I. og Aspvik N. P. (2010). Determinants of Exercise Enjoyment. Europeen College of Sport Science congress, Antalya.

 

REPORTS:

 • Aspvik N. P, Sæther S. A og Ingebrigtsen J. E. (2012). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag 2012. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2012
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2012). Den fysiske skolesekken. Fysisk aktivitet i natur og nærmiljø – for skoler og SFO i Trøndelag. En evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag høsten 2011. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2011). Innhold i kroppsøvingstimen - mål, opplevelse og intensitet. Arbeidsrapport. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik N. P, Elnan I, Brandsrud M. og Ingebrigtsen J. E. (2011). Idrett for funksjonshemmede. Er nettbaserte spørreskjemaundersøkelser egnet for å utvikle arbeidet med idrett for funksjonshemmede? Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik N. P. og Ingebrigtsen J. E. (2010). Barne- og ungdomsidrettens innhold. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Helsedirektoratet (2010).  Fysisk form blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2009-2010. Oslo: Helsedirektoratet.
 • Støren Stokke J, Hansen B. H, Aspvik N. P., Anderssen S.A., Ommundsen Y. (2010). Korrelater for fysisk aktivitet blant voksne med ulik utdanningsbakgrunn (KAN1 – Kartlegging Aktivitet Norge).
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2010). Barns idrettsdeltagelse i Norge - litteraturstudie av barn i idretten. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Helsedirektoratet (2009). Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2009). Fysisk aktivitet og idrett - en pilotstudie av utviklingshemmedes fysiske aktivitet. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2009). Velferd og fysisk aktivitet, en studie blant ansatte i NTNU Samfunnsforskning AS. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2008
 • Aspvik N. P, Sæther S. A og Ingebrigtsen J. E. (2008). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2008

 

MASTER THESIS

 • Aspvik, N. P. (2007). Er kommunikasjon i idretten preget av strategisk enighet? En kvalitativ undersøkelse som belyser kommunikasjonen mellom trener - utøver på trening. Trondheim: NTNU.