Background and activities

Education

Norwegian School of Economics NHH: PhD

 • Focus area: Marketing, affiliated with the Center for Service Innovation 
 • Dissertation: Online communities for customer support - A study of participation and its antecedents

Norwegian School of Economics NHH: Master of Science in Business Administration - Siviløkonom 

 • Focus area: International Business
 • Master thesis: The Global High Tech Culture - A study of Norwegian High Tech companies in Bangalore

 

Experience

Sopra Steria: Manager/consultant

 • Service design, digitalization, innovation, and user experience 

Telenor: Researcher/consultant/UX researcher

 • Digitalization, innovation, user experience, and international marketing. 

Bekk Management Consulting: Consultant

 • Branding, strategy, and organization

Norwegian Scool of Economics and Business Administration: Assistand professor/Research Schoolar 

 • Research, teaching, and supervision.

Sparebanken Møre: Account manager

 • Investments, insurance, and morgages.

 

Teaching areas

Marketing

Digital marketing

Innovation

 

Research areas

Marketing

International marketing

Digital marketing

Co-creation

Innovation

Digitalization

Tjenesteinnovasjon

 

Selected publications in professional journals and blogs

Sunnmørsposten: Jacu måtte kline til digitalt  

Shifter.no: Bedriftsintern innovasjon: seks råd for å lykkes

kampanje.com: Slik lykkes du med internasjonal markedsføring

Computerworld.no: Gjør kunden til verdiskaper: slik går du frem 

Sterkblanding.no: 6 råd for å lykkes med digitale innovasjonsplattformer

Sterkblanding.no: Internasjonal markedsføring: 3 viktige punkter for å lykkes

Sterkblanding.no: Gjør kunden til verdiskaper: slik går du frem

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Sivertstøl, Njål. (2021) Betre digital kundestøtte? La kundane hjelpe kvarandre!. Bidrag innen kundeverdi og marked : Festskrift til Øyvind Helgesen.
 • Sivertstøl, Njål; Fjuk, Annita. (2019) Applying Design-Thinking to Innovate, Validate, and Implement New Digital Services. Handbook of Research on Customer Engagement.

Report/dissertation

 • Sivertstøl, Njål; Kleppe, Ingeborg Astrid. (2015) Online communities for customer support. A study of participation and its antecedents. 2015.
 • Sivertstøl, Njål; Kleppe, Ingeborg Astrid. (2006) The global High Tech culture - A study of Norwegian High Tech companies in Bangalore. 2006.