Klimaforhandlingene: Temperaturen stiger for fort. Hva gjør vi nå? 

Klimaforhandlingene: Temperaturen stiger for fort. Hva gjør vi nå? 

klimaforhandlingene

– Vi tar små skritt og går altfor sakte i en ustabil verden som mangler motstandskraft, sa Simon Stiell ved FNs klimasekretariat, under åpningen av COP28-klimaforhandlingene. 

FN har aldri vært tydeligere. Verdens land må handle nå, umiddelbart, for å redusere utslipp av klimagasser raskt, for å hindre global oppvarming. 

Edgar Hertwich, leder av Green2050s International Initiatives og medlem av EUs klimaråd, deltar digitalt ved COP28 med en presentasjon om materialutnyttelse i bygninger den 9. desember 2023.

–Byggematerialer alene står for hele 12 prosent av verdens klimagassutslipp, forteller Hertwich, – men de blir ofte ikke inkludert når man ser på klimatiltak i byggesektoren. 

– Som med skip er bygninger en langsiktig investering. Det betyr at gode valg før byggingen begynner, er avgjørende.

– Bygningsdesign og materialvalg er viktige faktorer som påvirker livssyklusutslippene av klimagasser fra bygninger, fortsetter han.

Regjeringer kan spille en viktig rolle her, fordi både bygningsdesign og valg av materialer kan påvirkes av standardiseringer og byggelover, samt skatter og andre regler. 

Vi må tenke annerledes om bruken av områder

Men det er ikke bare materialene i seg selv som kan gjøre bygninger enda mer klimanøytrale, sier Hertwich. 

– Mer effektiv utnyttelse av områder har stor betydning. Kløktig utnyttelse av områder betyr at vi kan begrense behovet for nye bygninger og dermed redusere klimagassutslipp. 

– Vi må sikte på å avkarbonisere produksjonen av byggematerialer ved å bruke karbonfangst- og lagring i sementanlegg, og bruke hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp i produksjonen av stål. 

Inntil vi har disse mulighetene bør vi forsøke å bygge mindre og bruke biobaserte byggematerialer. 

Bygninger har blitt et ubehagelig eksempel på problemene som global oppvarming forårsaker, der flommer feier bort hjemmene til folk og branner utsletter samfunn. Så det er ikke vanskelig for Hertwich å beskrive hvor presserende problemet er. 

– Hvis vi venter vil vi få mange flere oversvømte og nedbrente bygninger som må erstattes, flere forsvarsstrukturer vi må bygge, og oppgaven med å gi ly til verdens befolkning vil bli mye vanskeligere. 

Les hele artikkelen i Gemini

 


Arendalsuka: Norsk vannkraft - bærekraft eller bare kraft?

Arendalsuka: Norsk vannkraft - bærekraft eller bare kraft?

Arrangør: NTNU, SINTEF, HydroCEN
Dag: Onsdag 16/8 2023 15:00 - 16:00
Sted: Arendal, MS Lofoten, Restauranten (fysisk tilstedeværelse)

Om arrangementet
Norge og verden forøvrig trenger mer produksjon av energi og av effekt, men dette må realiseres på en sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig måte. Taksonomien setter krav til de ulike aktivitetene for å klassifiseres som bærekraftig. For vannkraften må påvirkning på klima hensyntas samtidig som at aktiviteten skal ha «no significant harm» på vassdragsnaturen. Seminaret vil belyse ulike dilemma rundt realisering av vannkraftressursene og forståelsen av hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig måte. Seminaret vil være to-delt; i den første delen vil vi debattere de muligheter og barrierer som ligger i oppgraderings-/utvidelsespotensialet (O/U) i norsk vannkraft, mens den andre delen vil diskutere kriteriene for «bærekraftig vannkraft», med fokus på påvirkning på naturmiljøet. Debattleder for seminaret vil være Helge Brattebø, som er professor ved NTNU og leder av NTNU sin satsning på bærekraft.

Del 1: Realisering av effekt-og energipotensialet i opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg. 

 • Hva er potensialet for oppgradering/utvidelse (O/U) i norsk vannkraft?
 • Hvilken rolle skal norsk vannkraft ha? 
 • Skal vi primært utvikle effekt eller energi? 
 • Hvilke barrierer finnes? Hvordan kan barrierene fjernes? 
 • Hvilke incentiver kan øke potensialet? 
 • Hvordan kan vi raskere realisere potensialet?
 • Del 2: Hvordan defineres bærekraftig vannkraft? Er norsk vannkraft bærekraftig? 
   
 • Hva sier EUs taksonomi om hva som er bærekraftvannkraftproduksjon?
 • Hvordan forholder norske kraftselskap seg til taksonomiens kriterier? 
 • Hva mener miljøforvaltningen og interesseorganisasjoner skal til for at vannkraftprosjekter skal være bærekraftige? 
 • Hvordan skal vi forhindre grønnvasking av vannkraftprosjekter? 
 • Hva skal til for at hele den norske vannkraftporteføljen blir bærekraftig?

Innledere

 • Atle Harby, SINTEF Energi
 • Gaute Skjelsvik, Hafslund Eco
 • Inga Nordberg, NVE
 • Terje Halleland (FrP) Energi og mijøkomiteen
 • Leif Lia, NTNU
 • Ivar Arne Børset, Statkraft
 • Arild Skedsmo, KLP
 • Christian Steel, Sabima
 • Tor Haakon Bakken, NTNU
   

Se alle arrangementer fra NTNU på Arendalsuka. Flere kan du få med deg digitalt.


Workshop Statens vegvesen + NTNU

Workshop Statens vegvesen + NTNU

Bærekraftig og karbonnøytral vegsektor - workshop Trondheim Februar 2023

 


Green2050 Talks

Green2050 Talks

03.02.2023 Sustainable Hydropower Tor Haakon Bakken
04.11.2022 How extreme is extreme? Flash flood in Norway… what can we expect? OddbjørnBruland
27.10.2022 The Hydrodynamic Framework REEF3D and Particle Resolving Sediment Transport Modeling Hans Bihs
20.05.2022 AI and DLT as enablers of Digital Green Transition Umit Cali
06.05.2022 Climate-resilient Infrastructure Ivan Depina
22.04.2022 Data Analytics for Ground Motion Monitoring (DARIO) John Dehls
11.02.2022 Digital twin for sustainability: the role of building information modelling Lizhen Huang

 


Green2050 PhD Activities

Green2050 PhD Activities

January 2023

NTNU ENgange - Innovasjonspilot

Bachelor and Masterstudent Innovation pilot


December session
"Aspects of scientific writing. Building the good paragraph" date to be decided


November session
"Experiences with the use of electronic tools in data analysis"​ date to be decided


October session
"Trends in literature reviews"​ date to be decided


Presentations

When: October 5th at 14.15-17.00

Where: Adolf Øien-bygget (Handelshøyskolen): A34
 
Short presentations – approx. three minutes/participant


Guest Lecture

When: September 26th at 13.15-15.00

Where: K5, Kjemi 5, NTNU

Topic: Design science research – insights on the research process and outcomes.
Prof. Carlos T. Formoso PPGCI (Programa de Pós-Graduação em Eng. Civil: Construção e Infraestrutura) UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Porto Alegre, Brasil​. 


Workshop

When: September 14th at 14.00-15.30 and Friday sept. 16th at 10.00-11.00

Where: Scandic Lerkendal

Workshop in scientific publishing, led by ​ Miroslaw Skibniewski, Editor-in Chef in the journal Automation in Construction. The workshop is held at Scandic Lerkendal in Trondheim, within the framework of the scientific conference ECPPM2022. 


Seminar for Green2050 PhD-candidates and supervisors

When: June 9th, 2022 at 10.00-12.30

Where: V2 Vassbygget, Valgrinda, S.P. Andersens vei 5


Seminar for Green2050 PhD-candidates 

When: March 31st, 2022 at 10.15-12.00

Where: R50, Realfagbygget, 2.etasje


For all events, contact: Jardar Lohne


Vil utvikle en karbonnøytral vegsektor i Norge

Vil utvikle en karbonnøytral vegsektor i Norge

Statens vegvesen og NTNU har inngått et samarbeid for å bidra til en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge innen 2050. Her legges det ny, klimavennlig asfalt på E24 i Meråker. Foto: Ellinor Hansen

Hvordan kan vi skape en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge innen 2050? Det skal Statens vegvesen og NTNU finne ut i felleskap.

Visjonen i Nasjonal transportplan (NTP) er å nå et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Bærekraft og reduserte klimautslipp er strategiske mål i både NTP og i virksomhetsstrategien til Statens vegvesen.

Derfor har Statens vegvesen og Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø ved NTNU gått sammen om å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å realisere en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge.

Samarbeidet skal bidra til økt forskningsaktivitet, framtidsrettet utdanning og tiltak som fremmer idéutvikling og innovasjon fra deltakende fagmiljøer og studenter ved NTNU og Statens vegvesen.

Les mer om intensjonsavtalen mellom NTNU og Statens Vegvesen


Career opportunities

Career opportunities


SMARTLOG 2022 Seminar ​on Effective Project-based Production - May 12th

SMARTLOG 2022 Seminar ​on Effective Project-based Production - May 12th

Welcome to an exciting day where you get the chance to listen to the latest research findings in production, logistics, and supply chain. Researchers from NTNU, SINTEF and invited guests present their research results within industrial logistics and supply chain management. 

This seminar will focus on Effective Project-based Production - Which requirements and challenges do project-based manufacturers face in today's dynamic markets? How can they effectively organize and plan their manufacturing supply chains?
 
Preliminary program:
Welcome and introduction, Erlend Alfnes (NTNU) 
Takt planning for low volume production and construction, Iris D. Tommelein (UC Berkeley)
Effective low volume production at Brunvoll, Knut Olav Tverdal (Brunvoll)
Success factors for digitization in logistics, Ralph Riedel (Westsächsische Hochschule Zwickau)
Planning in project based production, Erik Gran (SINTEF) and Erlend Alfnes (NTNU)
… More industrial speakers to be announced soon
 
Practical information:
Location: VG1 i Valgrinda, S.P. Andersens veg 5, 7034 Trondheim
Date & Time: May 12th 2022, 10:00 – 16:00.
Admission fee: Free seminar. Lunch will be served.


Green2050 PhD Seminar

Green2050 PhD Seminar

Seminar for Green2050 PhD-candidates 

When: March 31st, 2022 at 10.15-12.00

Where: R50, Realfagbygget, 2.etasje

Contact: Jardar Lohne


Green2050 at the Proptech Innovation Conference

Green2050 at the Proptech Innovation Conference

Most buildings still standing in 2050 are all ready built! Making existing buildings and facility management and services more efficient, sustainable and people friendly is therefore crucial for the transformation of the industry and world. 

Vikas Thakur at NTNU Department of Civil and Environmental Engineering will present Green2050 – Centre for Green Shift in the Built Environment at the Proptech Innovation Conference.

Proptech Innovation Conference gathers the community of people concerned with the future of the construction and real estate industry. Representatives from all sectors of the industry will be present. Architects, construction companies, real estate owners, facility management and service providers looking to expand their opportunities with the use of technology. Investors looking for new possibilities and startups eager to show their groundbreaking technology.
 


NTNU og næringslivet setter opp farten i det grønne skiftet

NTNU og næringslivet setter opp farten i det grønne skiftet

Nå skal det bli fart på det grønne skiftet! Nylig samlet NTNU og Næringslivet seg for å ta fatt på de store klimautfordringene sammen ved den offisielle åpningen av Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø. 

NTNU skal utdanne studenter og eksperter med helt relevant kompetanse direkte etterspurt av arbeidslivet. Eksperter som kan gjøre en forskjell.

Norges Klimamål er 50-55% reduksjon i CO2-utslipp innen 2030 og å være karbonnøytral i 2050. Byggenæringen står for nærmere 40 % av energiforbruk, CO2-utslipp samt avfall i Norge. For å nå de ambisiøse klimamålene er et grønt skifte i det bygde miljø en forutsetning for at vi skal lykkes, og Green2050 initiativet skal ta tak i denne utfordringen.

NTNU har høye ambisjoner med å støtte opp om omstillingen, og er tett involvert med de tyngste næringsaktørene. Det er i dette samarbeidet at den nye kursen skal skapes! NTNU er et universitet som setter samarbeid med privat og offentlig virksomhet som avgjørende for at vi skal kunne utføre vårt samfunnsoppdrag.

-Det er etablert en rekke samarbeidsprosjekter med ulike aktører i byggebransjen. 

-Det er en forståelse i bransjen om at økt forskningsaktivitet er nødvendig for å bringe fram ny kunnskap og kandidater som grunnlag for den grønne omstillingen i det bygde miljø.  

-Og det er en forståelse i akademia om at bare gjennom tett interaksjon med bransjen kan vi sikre tilstrekkelig relevans for at forskningen skal bli nyttiggjort.

Vi gleder oss til å brette opp armene og ta fatt på oppgaven!

Takk for alle gode innspill og bidrag, og ikke minst til medlemmende fra senteres styre: 

 • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
 • Harald Nikolaisen, Direktør, Statsbygg
 • Brigt Samdal, Direktør, NVE
 • Liv Kari Skudal Hansteen, Admin. dir, RIF
 • Stein Windfeltdt, Direktør, EBA
 • Turid Ødegaard, Styreleden Næringslivsringen
 • Olav Bolland, Dekan, NTNU, Styreleder


Ikke nøl med å kontakte oss for å diskutere muligheter for samarbeid: green2050@ibm.ntnu.no


Kick off Webinar

Kick off Webinar

Logo Green2050

Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø ønsker velkommen til digitalt åpningsseminar 11.februar 2022. 

Green2050 er en nettverksarena for tverrfaglig og bærekraftig prosjektsamarbeid mellom universitet og næringsliv. Målet er å bidra til et karbonnøytralt bygget miljø innen 2050.

Bygg, anlegg og eiendomssektoren er ansvarlig for nærmere 40 % av energiforbruk, CO2 utslipp og avfall i verden i dag. Det bygde miljøet er helt sentralt hvis man skal nå nasjonale og internasjonale mål knyttet til en mer bærekraftig infrastruktur, veier og byer. 40 % utslipp gir også mulighet for å være 40 % av løsningen i det grønne skiftet.


PROGRAM - ÅPNINGSSEMINAR

NÅR: 11. februar 2022 10.00-11.30

HVOR: TEAMS LENKE

TID AKTIVITET
10.00-10.15

Velkommen

Hilsen fra Tor Grande

Grønt skifte og NTNUs samfunnsoppdrag, Olav Bolland

10.15-10.30

Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø, Vikas Thakur

10.30-10.50

Nye forskningsprosjekter med fokus på bærekraft i BAE-sektoren

•LIFELINE-2050: Optimal Utilization of Resources towards Climate-Neutral Built Environments in Europe by 2050, Dr. Mohamed Hamdy
•SWELL: Sustainable Built Environments for better Health and WELL being, Dr. Sobah Petersen
•GREEN MOVE: Sustainable movement and restoration of natural and productive soils in important infrastructure projects, Professor Inge Hoff
•Elgeseter Mobilitetsprosjekt, Professor Agnar Johansen

10.50-11.20

Forventninger til Green2050

 1. Stein Windfeldt, EBA 
 2. Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg
 3. Per Morten Lund, Statens vegvesen 
 4. Brigt Samdal, NVE
 5. Turid Ødegaard, Styreleder, Næringslivsringen

Samarbeidserklæring​​​​​

11.20-11.30

Avrunding og avslutning, Olav Bolland

 

Alle aktører innen byggenæringen – både private og offentlige – er velkomne. Og selvfølgelig deg som er nysgjerrig og vil høre mer om det grønne skiftet innen bygget miljø.

Velkommen!


NTNU students awarded with FLTs Education Prize for 2021

NTNU students awarded with FLTs Education Prize for 2021

Nina Kvale and Hilde Norang are the winners of FLTs Education Prize this year.

For 2021, the jury has chosen to award the prize for the master's thesis «Grønt er skjønt?», and states this about the thesis:
 
«The thesis is well written, has clear goals and high professional quality. It also applies to an industry that has great potential to reduce greenhouse gas emissions through material selection and energy use. It is well rooted in international frameworks and the EU's taxonomy. A very good thesis that deserves the award».

The price: NOK 150,000.

Grønt er Skjønt?
En studie av hvordan EUs taksonomi og Level(s) kan konkretisere bærekraft innen bygg og eiendom.

FLT Utdanningspris

Nina Kvale and Hilde Norang


Workshop October 5th 2021

Workshop October 5th 2021

Green2050 – Centre for Green Shift in the Built Environment aims to be an arena of networking, collaboration, and a hub for accelerating existing, planned, and new projects.

The ambition of the meeting was to gather key research personnel for the scientific activities of the centre.

Agnar Johansen presented the agenda for the day. The presentation included an outline of the workings of the centre, presentation of centre personnel and communication channels, as well as an update on the centre organization model with committees and boards. Most prominently was the role of the scientific task forces and how to make them function as teams. Themes included how to make PhDs and Post Docs participate in the joint scientific endeavor, how to organize the process of project generation and improvement, and proposal development.

bildekarusell workshop

 • people in classroom

 • lady giving presentation and two men speaking

 • Two people looking at concrete wall wit holes in it