Vocabulary Y-Å

Vocabulary Y-Å

ABC-DEFGHIJKLMNOPRSTUV

  Word Transcription Inflection English TXT C
  Yr     Yr (proper name; an app for weather forecasts) 08Y n
et yr   yret drizzle (uncountable noun) 08Y n
en økonomi   økonomien, økonimer, økonomiene an economy 03Y n
en øl   ølen, øl, ølene a beer 03Y n
en ørret   ørreten, ørreter, ørretene a trout 08Y n
  øst /¹øst/   east 02P  
  Østlandet /²østˌlɑne/   Eastern Norway 10A n
et øyeblikk /²øyeˌblik/ øyeblikket, øyeblikk, øyeblikkene a moment 02K n
  å /o/   to (infinitive marker) 01M  
  å nei     oh no 02D  
  åpen /²oːpen/ åpent, åpne open 05M a
å åpne /²oːpne/ åpner, åpnet, har åpnet to open 10B v
et år /¹oːr/ året, år, årene a year 01K n
  åtte /²ote/   eight 02K a


ABC-DEFGHIJKLMNOPRSTUV

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition