Vocabulary V

Vocabulary V

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
  vanlig /²vɑːnli/ vanlig, vanlige usual, customary 10B
  vanligvis /²vɑːnliˌviːs/   usually 07B
  vann /¹vɑn/ vannet (uncountable noun) water 03M
en vannkoker /²vɑnˌkuːker/ vannkokeren, vannkokere, vannkokerne a kettle 03M
  vanskelig /²vɑnskeli/ vanskelig, vanskelige difficult 05K
  vant til /¹vɑnt til/   used to 08A
  var (å være) /¹vɑːr/   was, were 05K
  varm /¹vɑrm/ varmt, varme warm, hot 04A
å varme /²vɑrme/ varmer, varmet, har varmet to warm 08A
en varmegrad /²vɑrmeˌgrɑːd/ varmegraden, varmegrader, varmegradene one degree above zero 08A
  varmere /²vɑrmere/   warmer 08A
å vaske /²vɑske/ vasker, vasket, har vasket to wash, clean 07B
  ved /¹veː/   at, by, near, on, to 06K
  ved siden av /ve ¹siːdn̩ ɑv/   beside 03A
et vedlegg /²veːdˌleg/ vedlegget, vedlegg, vedleggene an attachment 09A
en vei /¹væi/ veien, veier, veiene a road 02K
en veileder /¹væiˌleːder/ veilederen, veiledere, veilederne a supervisor, guide 09A
  veldig /²veldi/   very 05K
  velkommen /vel¹komen/   welcome 01P
en venn /¹ven/ vennen, venner, vennene a friend 05K
ei venninne /ve²nine/ venninna, venninner, venninnene a (female) friend 07B
  vennlig /²venli/ vennlig, vennlige friendly, kind 09A
  venstre /²venstre/   left 02P
å vente /²vente/ venter, ventet, har ventet to wait 02A
  verken - eller /¹værken/ - /¹eler/   neither - nor 10B
ei veske /²veske/ veska, vesker, veskene a handbag 02A
  vet (å vite) /¹veːt/   know (present tense) 03P
  vi /viː/   we 01M
  Vigelandsparken /²viːgelɑnsˌpɑrken/   the Vigeland Park 10A
en vikingkonge /²viːkiŋˌkoŋe/ vikingkongen, vikingkonger, vikingkongene a viking king 05P
et vikingskip /²viːkiŋˌʃiːp/ vikingskipet, vikingskip, vikingskipene a Viking ship 10A
  Vikingskipshuset /²viːkiŋˌʃiːpsˌhʉːse/   the Viking Ship Museum 10A
  viktig /²vikti/ viktig, viktige important 05P
  vil (å ville) /¹vil/   wants to, will 02K
å ville /²vile/ vil, ville, har villet to want to, will 02K
et vindu /²vindʉ/ vinduet, vinduer, vinduene a window 03A
en vinter /¹vinter/ vinteren, vintre, vintrene a winter 08A
  virkelig /²virkeli/   really 08A
å vise /²viːse/ viser, viste, har vist to show 05K
å vise fram /vise ¹frɑm/ /²viːse frɑm/ viser fram, viste fram, har vist fram to show 04P
et viskelær /²viskeˌlæːr/ viskelæret, viskelær, viskelærene an eraser 06P
  visste (å vite) /²viste/   knew 06P
å vite /²viːte/ vet, visste, har visst to know 03P
en volleyball /¹voliˌbɑl/ volleyballen, volleyballer, volleyballene a volleyball 06M
  vond /¹vun/ vondt, vonde painful, sore 08B
  vondt i halsen /¹vunt i ¹hɑlsn̩/   a sore throat 08B
  vær /væːr/ været weather (uncount. noun) 08A
  vær så god! /væʃo¹guː/   you're welcome! please! here you are! 01M
å være /²væːre/ er, var, har vært to be, exist 01K
  vært (å være) /¹væʈ/   been (past part.) 06K
å våkne /²voːkne/ våkner, våknet, har våknet to wake up 08B

 
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.