Vocabulary V

Vocabulary V

ABC-DEFGHIJKLMNOPRSTUY-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
vanlig/²vɑːnli/vanlig, vanligeusual, customary10Ba
vanligvis/²vɑːnliˌviːs/usually07Bd
vann/¹vɑn/vannet (uncountable noun)water03Mn
en vannkoker/²vɑnˌkuːker/vannkokeren, vannkokere, vannkokernea kettle03Mn
vanskelig/²vɑnskeli/vanskelig, vanskeligedifficult05Ka
vant til/¹vɑnt til/used to08A
var (å være)/¹vɑːr/was, were05Kv
en varevaren, varer, varenegroceries (usually plural)04Dv
varm/¹vɑrm/varmt, varmewarm, hot02Da
å varme/²vɑrme/varmer, varmet, har varmetto warm08Av
en varmegrad/²vɑrmeˌgrɑːd/varmegraden, varmegrader, varmegradeneone degree above zero08An
varmere/²vɑrmere/warmer08Aa
å vaske/²vɑske/vasker, vasket, har vasketto wash, clean07Bv
ved/¹veː/at, by, near, on, to06Kp
ved siden av/ve ¹siːdn̩ ɑv/beside03A
et vedlegg/²veːdˌleg/vedlegget, vedlegg, vedleggenean attachment09An
en vegetarianervegetarianeren, vegetarianere, vegetarianernea vegetarian04Dn
en vei/¹væi/veien, veier, veienea road02Kn
en veileder/¹væiˌleːder/veilederen, veiledere, veiledernea supervisor, guide09An
velwell07D
veldig/²veldi/very05Ka
velkommen/vel¹komen/welcome01P
en venn/¹ven/vennen, venner, vennenea friend03Yn
ei venninne/ve²nine/venninna, venninner, venninnenea (female) friend07Bn
vennlig/²venli/vennlig, vennligefriendly, kind09Aa
venstre/²venstre/left02Pd
å vente/²vente/venter, ventet, har ventetto wait02Av
verken - eller/¹værken/ - /¹eler/neither - nor10B
ei veske/²veske/veska, vesker, veskenea handbag02An
vet (å vite)/¹veːt/know (present tense)03Pv
vi/viː/we01M
Vigelandsparken/²viːgelɑnsˌpɑrken/the Vigeland Park10An
en vikingkonge/²viːkiŋˌkoŋe/vikingkongen, vikingkonger, vikingkongenea viking king05Pn
et vikingskip/²viːkiŋˌʃiːp/vikingskipet, vikingskip, vikingskipenea Viking ship10An
Vikingskipshuset/²viːkiŋˌʃiːpsˌhʉːse/the Viking Ship Museum10An
viktig/²vikti/viktig, viktigeimportant05Pa
vil (å ville)/¹vil/wants to, will02Kv
å ville/²vile/vil, ville, har villetto want to, will02Kv
et vindu/²vindʉ/vinduet, vinduer, vinduenea window03An
en vinter/¹vinter/vinteren, vintre, vintrenea winter08An
å vipsevipser, vipset, har vipsetto transfer money using the app "Vipps" on your phone02Dv
virkelig/²virkeli/really08Aa
å vise/²viːse/viser, viste, har vistto show05Kv
å vise fram/vise ¹frɑm/ /²viːse frɑm/viser fram, viste fram, har vist framto show04Pv
et viskelær/²viskeˌlæːr/viskelæret, viskelær, viskelærenean eraser06Pn
visste (å vite)/²viste/knew06Pv
å vite/²viːte/vet, visste, har visstto know03Pv
en volleyball/¹voliˌbɑl/volleyballen, volleyballer, volleyballenea volleyball06Mn
vond/¹vun/vondt, vondepainful, sore08Ba
vondt i halsen/¹vunt i ¹hɑlsn̩/ a sore throat08B
vær/væːr/væretweather (uncount. noun)08An
vær så god!/væʃo¹guː/you're welcome! please! here you are!01M
å være/²væːre/er, var, har værtto be, exist01Kv
å være meder, var, har vært medto join someone02Dv
vært (å være)/¹væʈ/been (past part.)06Kv
å våkne/²voːkne/våkner, våknet, har våknetto wake up08Bv
våreour07D


ABC-DEFGHIJKLMNOPRSTUY-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition