Vocabulary E

Vocabulary E

ABCDFGHIJKLMNOPRSTUVØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
  Edvard /¹edvard/   proper name 10A
  egentlig /²eːgentli/   really 09A
  ei /¹æi/   a, an, one 01K
en ekspeditør /ekspedi¹tøːr/ ekspeditøren, ekspeditører, ekspeditørene a shop assistent 01P
  ekstra /¹ekstrɑ/ ekstra, ekstra extra, additional 09A
  eldste (gammel) /²elste/   oldest, eldest 10A
  elektrisitet /elektrisi¹teːt/ elektrisiteten electricity (uncount. noun) 08A
  elendig /e¹lendi/ elendig, elendige miserable 08B
  eller /¹elːer/   or 06M
  en /¹eːn/   a, an, one 01P
  én /¹eːn/   one 09A
  en gang til /en gɑŋ ¹til/   once more, one more time 09B
en ende /²ene/ enden, ender, endene an end 10A
  endelig /²endeli/   finally 02M
  ene (en) /²eːne/   one 10A
et enebarn /²eːneˌbɑːɳ/ enebarnet, enebarn, enebarna an only child 07A
  engelsk /¹eŋelsk/   English 01A
  enkel /¹eŋkel/ enkelt, enkle simple, easy 08A
  enn /¹en/   than 08A
  ennå /²eno/   yet, still 03K
  ensom /²eːnsom/ ensomt, ensomme lonely 08B
et eple /²eple/ eplet, epler, eplene an apple 04K
en e-post /¹eː ˌpost/ e-posten, e-poster, e-postene an e-mail 06K
  er (å være) /¹æːr/   am, are, is 01K
et essay /¹esei/ essayet, essay, essayene an essay 07A
  et /¹et/   a, an 01P
en etasje /e¹tɑːʃe/ etasjen, etasjer, etasjene a storey, floor 03K
  ett /¹et/   one 02P
  etter /¹eter/   after 05K
en ettermiddag /²etermiˌdɑːg/ ettermiddagen, ettermiddager, ettermiddagene an afternoon 02P
et etternavn /²eteˌɳɑvn/ etternavnet, etternavn, etternavnene a surname 03K
  etterpå /¹eterpo/   afterwards 02P
  Eva /¹eːvɑ/   proper name 09A
et EØS-land /¹eː ¹øː ¹esːˌlɑn/ EØS-landet, EØS-land, EØS-landene an EEA country 04P

 
ABCDFGHIJKLMNOPRSTUVØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.