Vocabulary G

Vocabulary G

ABCDEFHIJKLMNOPRSTUVØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
  ga (å gi) /¹gɑː/ gir, ga, har gitt gave, offered 07A
  Gamle bybro /²gɑmle ¹byːbru/   Old Town Bridge 05A
  gammel /²gɑmel/ gammelt, gamle old 01K
en gang /¹gɑŋ/ gangen, ganger, gangene a time 05P
  ganske /²gɑnske/   quite 04A
et gardin /gɑ¹ɖiːn/ gardinet, gardiner, gardinene a curtain 03A
ei gate /²gɑːte/ gata, gater, gatene a street 05A
en gave /²gɑːve/ gaven, gaver, gavene a gift, present 10B
et gebyr /ge¹byːr/ gebyret, gebyrer, gebyrene a fee, charge 04P
en genser /¹genser/ genseren, gensere, genserne a sweater 04A
  Ghana /¹gɑːna/   proper name 09A
å gi /¹jiː/ gir, ga, har gitt to give 07A
  gift /¹jift/   married 01K
å gifte seg /²jifte sæi/ gifter seg, giftet seg, har giftet seg to get married, to marry 07A
  gikk (å gå) /¹jik/   walked, went 05K
  gir (å gi) /¹jiːr/ gir, ga, har gitt gives, offers 08A
en gitar /gi¹tɑːr/ gitaren, gitarer, gitarene a guitar 03M
å gjelde /²jele/ gjelder, gjaldt, har gjeldt to be valid, to concern 09B
  gjennom /²jeːom/   through 03A
  gjerne /²jæːɳe/   rather, would like 02K
en gjest lydfil mangler gjesten, gjester, gjestene a guest 03M
  gjort (å gjøre) /¹juʈ/   done (past part.) 06A
  gjør (å gjøre) ¹jøːr// gjøre, gjør, har gjort does, also barks 07B
å gjøre /²jøːre/ gjør, gjorde, har gjort to do 01A
  glad /¹glɑː/ glad, glade happy, glad 05M
å glede seg /²gleːde sæi/ gleder seg, gledet seg, har gledet seg to look forward (to) 03P
  gleder meg til lydfil mangler   am looking forward to 03P
å glemme /²gleme/ glemmer, glemte, har glemt to forget 05M
  glitter /¹gliter/ glitteret tinsel (uncount. noun) 10B
  god /¹guː/   good 01M
  god tur! /¹guː ¹tʉːr/   have a nice trip! 01P
en grammatikk /grɑmɑ¹tik/ grammatikken, grammatikker, grammatikkene a grammar 07A
  gratis /¹grɑːtis/ gratis, gratis free (of charge), gratis 09B
en grav /¹grɑːv/ graven, graver, gravene a grave 05P
  greide /²græide/   managed (to manage) 05A
å greie /²græie/ greier, greide, har greid to manage 05A
  greit /¹græit/   all right 03K
å grille /²grile/ griller, grillet, har grillet to grill 08A
ei gruppe /²grʉpe/ gruppa, grupper, gruppene a group 07A
en gryterett /²gryːteˌret/ gryteretten, gryteretter, gryterettene a casserole 08A
  grønn /¹grøn/ grønt, grønne green 04A
en grøt /¹grøːt/ grøten, grøter, grøtene a porridge 10B
  grå /¹groː/ grått, gråe grey 04A
en gudstjeneste /¹gʉtsˌtjeːneste/ gudstjenesten, gudstjenester, gudstjenestene a church service 10B
en guide /¹gɑid/ guiden, guider, guidene a guide 05P
et gulv /¹gʉlv/ gulvet, gulv, gulvene a floor 08B
en gutt /¹gʉt/ gutten, gutter, guttene a boy 06A
  gøy /¹gøy/   fun 07B
å /¹goː/ går, gikk, har gått to walk, go 02A
å gå på tur /go po ¹tʉːr//   to go for a hike 10A
ei gågate /²goːˌgɑːte/ gågata, gågater, gågatene a pedestrian area 05A
  gått (å gå) /¹got/   gone (past part.) 06P

 
ABCDEFHIJKLMNOPRSTUVØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.