Vocabulary J

Vocabulary J

ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
  ja /¹jɑː/   yes 01K
  ja da /¹jɑːdɑ/   "Sure", "Not to worry" 09B
  ja visst /jɑ ¹vist/   surely, certainly 04P
ei jakke /²jɑke/ jakka, jakker, jakkene a jacket 04A
  jeg /¹jæi/   I 01K
ei jente /²jente/ jenta, jenter, jentene a girl 01K
en jernbanestasjon /²jæːɳˌbɑːnestɑˌʃuːn/ jernbanestasjonen, jernbanestasjoner, jernbanestasjonene a railway station 04P
  jo /¹juː/   yes 09A
å jobbe /²jobe/ jobber, jobbet, har jobbet to work 01A
ei jul /¹jʉːl/ jula, juler, julene a Christmas 10B
en julaften /²jʉlˌɑftn̩/ julaftenen, julaftener, julaftenene a Christmas Eve 10B
et julebord /²jʉːleˌbuːr/ julebordet, julebord, julebordene a Christmas dinner, Christmas party 10B
en julegave /²jʉːleˌgɑve/ julegaven, julegaver, julegavene a Christmas gift 10B
ei julekule /²jʉːleˌkʉːle/ julekula, julekuler, julekulene a Christmas ball 10B
en julekveld /²jʉːleˌkvel/ julekvelden, julekvelder, julekveldene a Christmas Eve 10B
en julemiddag /²jʉːleˌmidɑg/ julemiddagen, julemiddager, julemiddagene a Christmas dinner 10B
en julestemning /²jʉːleˌstemniŋ/ julestemningen, julestemninger, julestemningene a Christmas spirit 10B
en juletradisjon /²jʉːleˌtrɑdiˌʃuːn/ juletradisjonen, juletradisjoner, juletradisjonene a Christmas tradition 10B
et juletre /²jʉːleˌtreː/ juletreet, juletrær, juletrærne a Christmas tree 10B
en jus /¹juːs/ jusen, juser, jusene a juice 03P

 
ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.

21 May 2015