Vocabulary I

Vocabulary I

ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
  i /¹iː/   in, at, on 01K
  i alle fall /i ²ɑle fɑl/   at any rate 08A
  i dag /i ¹dɑːg/   today 04A
  i fjor /i ¹fjuːr/   last year 06P
  i gamle dager /i ²gɑmle ¹dɑːger/   in the old days 10B
  i går /i ¹goːr/   yesterday 05M
  i går kveld /i ¹gorː ¹kvel/   yesterday evening, last night 09B
  i morgen /i ²moːoɳ/   tomorrow 06A
  i nærheten av /i ²næːrˌheːtn̩ ɑv/   near, close to 05M
  i stedet /i ¹steːde/   instead 04K
  iblant /i¹blɑnt/   sometimes 07B
  Ibsen /¹ipsn̩/   proper name 10A
et ID-kort /²iːˌdeː̩koʈ/ ID-kortet, ID-kort, ID-kortene an ID card 06K
et idrettssenter /²idːretsˌsenter/ idrettssenteret, idrettssenter, idrettssentrene a sports centre 06M
  igjen /i¹jen/   again 05P
  ikke /²ike/   not 01A
  ikke sant? /ike ¹sɑnt/   right? 06P
  India /¹indiɑ/   India 09A
en influensa /inflʉ¹ensɑ/ influensaen, influensaer, influensaene an influenza, flu 08B
en ingeniør /inʃe¹njøːr/ ingeniøren, ingeniører, ingeniørene an engineer 07A
  inn /¹in/   in, inside, into 02A
  inne /²ine/   in, inside 03P
en inngang /²inˌgɑŋ/ inngangen, innganger, inngangene an entrance 06K
  inni /²ini/ "inne i" inside, in 08A
et innlegg /²inˌleg/ innlegget, innlegg, innleggene a presentation, address 09B
å insistere /insi¹steːre/ insisterer, insisterte, har insistert to insist 10B
et institutt /insti¹tʉt/ instituttet, institutter, instituttene a department 06K
en instituttleder /insti¹tʉtˌleːder/ instituttlederen, instituttledere, instituttlederne a head of department 09A
et instrument /instrʉ¹ment/ instrumentet, instrumenter, instrumentene an instrument 03M
  interessant /intre¹sɑŋ/   interesting 04M
en interiørbutikk /interi¹øːrbʉˌtik/ interiørbutikken, interiørbutikker, interiørbutikkene interior design shop 04M
  Internett /¹inteˌɳet/   Internet 09B
  internettilgang /¹inteɳeˌtilgɑŋ/ internettilgangen Internet access 09B
ei inventarliste /inven¹tɑːˌɭiste/ inventarlista, inventarlister, inventarlistene a list of furniture, inventory 03K
å invitere /invi¹teːre/ inviterer, inviterte, har invitert to invite 04P
  Italia /i¹tɑːliɑ/   proper name 01A
en italiener /itɑli¹eːner/ italieneren, italienere, italienerne Italian 03P
  italiensk /itɑli¹eːnsk/   Italian 01A
et IT-firma /²iːˌteːˌfirmɑ/ IT-firmaet, IT-firmaer, IT-firmaene an IT-firm 07A

 
ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.