Vocabulary B

Vocabulary B

AC-DEFGHIJKLMNOPRSTUVY-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
en bachelor   bacheloren, bachelorer, bachelorene a bachelor 03Y n
et bad /¹bɑːd/ badet, bad, badene a bath 03P n
å bade   bader, badet, har badet to go bathing 08Y v
en bagasje /bɑ¹gɑːʃe/ bagasjen luggage (uncount. noun) 02K n
en bagett /bɑ¹get/ bagetten, bagetter, bagettene a baguette 04M n
å bake /²bɑːke/ baker, bakte, har bakt to bake 04D v
et bakeri /bɑke¹riː/ bakeriet, bakerier, bakeriene a bakery 04M n
en ballett /bɑ¹let/ balletten, balletter, ballettene a ballet 07B n
et ballspill /²bɑlˌspil/ ballspillet, ballspill, ballspillene a ball game 07B n
en banan /bɑ¹nɑːn/ bananen, bananer, bananene a banana 04K n
å banke /²bɑŋke/ banker, banket, har banket to knock 04M v
å barbere seg /bɑr¹beːre sæi/ barberer seg, barberte seg, har barbert seg to shave 03P v
  Barcelona /bɑʃe¹luːnɑ/   Barcelona 01M n
  bare /²bɑːre/   just, only 01M d
  bare /²bɑːre/   if (only), as long as 08Y  
  bare bra! /bɑre ¹brɑː/   just fine! 01M  
  bare hyggelig! /bɑre ²hygeli/   you're welcome! 06K  
et barn /¹bɑːɳ/ barnet, barn, barna a child 07A n
et barnebarn   barnebarnet, barnebarn, barnebarna a grandchild 07D n
en barnehage /²bɑːɳeˌhɑːge/ barnehagen, barnehager, barnehagene a kindergarten 07A n
  bedre /¹beːdre/   better 08A a
en bedring /²beːdring/ bedringen, bedringer, bedringene a recovery 08B n
  begge /²bege/   both 06P  
å begynne /be¹jyne/ begynner, begynte, har begynt to begin 04M v
et begynnerkurs /be²jynerˌkʉːʃ/ begynnerkurset, begynnerkurs, begynnerkursene a beginner course 07B n
  Beijing /bei¹dʃiŋ/   Beijing 07A n
en bekreftelse /be¹kreftelse/ bekreftelsen, bekreftelser, bekreftelsene a confirmation 04P n
  bekymret /be¹çymret/ bekymret, bekymrede worried, anxious 08A a
en bensinstasjon /ben¹siːnstɑˌʃuːn/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene a petrol station 01P n
  berømt /be¹rømt/ berømt, berømte famous 10A a
en beskjed /be¹ʃeː/ beskjeden, beskjeder, beskjedene a message 08A n
  best /¹best/ best, beste best, biest (oldfashioned) 07B a
en bestefar /²besteˌfɑːr/ bestefaren, bestefedre, bestefedrene a grandfather 05M n
  besteforeldre /²bestefoˌreldre/ besteforeldrene grandparents 07A n
å bestemme seg /be¹steme/ bestemmer, bestemte, har bestemt to decide 04M v
ei bestemor /²besteˌmuːr/ bestemora, bestemødre, bestemødrene a grandmother 07A n
å bestille /o be¹stile/ bestiller, bestilte, har bestilt to order 05M v
et besøk /be¹søːk/ besøket, besøk, besøkene a visit 05P n
å besøke /be¹søːke/ besøker, besøkte, har besøkt to visit 10A v
å betale /be¹tɑːle/ betaler, betalte, har betalt to pay 02K v
å bety /be¹tyː/ betyr, betydde, har betydd to mean 02M v
et bibliotek /biblio¹teːk/ biblioteket, biblioteker, bibliotekene a library 06A n
en bil /¹biːl/ bilen, biler, bilene a car 01P n
et bilde /²bilde/ bildet, bilder, bildene a picture 06M n
en billett /bi¹let/ billetten, billetter, billettene a ticket 02M n
  billig /²bili/ billig, billige inexpensive, cheap 04K a
  ble (å bli) *temp lydfil*   became 05P v
å bli /¹bliː/ blir, ble, har blitt to become, will be, turn out 01P v
å bli med   blir med, ble med, har blitt med to join, go with someone 03Y v
ei bløtkake /²bløːtˌkɑːke/ bløtkaka, bløtkaker, bløtkakene a layer cake 09A n
  blå /¹bloː/ blått, blåe blue 04A a
å blåse /²bloːse/ blåser, blåste, har blåst to blow, be windy 08A v
å bo /¹buː/ bor, bodde, har bodd to live 01K v
ei bok /¹buːk/ boka, bøker, bøkene a book 04M n
en bokhandel /²buːkˌhɑndel/ bokhandelen, bokhandler, bokhandlene a bookstore 04M n
ei bokhylle /²buːkˌhyle/ bokhylla, bokhyller, bokhyllene a book shelf 03A n
en bolle /²bole/ bolla, boller, bollene a bun 04K n
et bord /¹buːr/ bordet, bord, bordene a table 02D n
  bordtennis /²buːˌʈenis/ bordtennisen table tennis (uncount. noun) 07B n
  bort /¹buʈ/   away, off, over 08B d
  bort til     over to 08B  
  borte /²buʈe/   away, off, over 08A d
  bra /¹brɑː/ bra, bra fine, good, well 01M a
  brant (å brenne) /¹brɑnt/   burnt (to burn) 05P v
å brenne /²brene/ brenner, brant, har brent to burn 05P v
et brev /¹breːv/ brevet, brev, brevene a letter 04P n
en bror /¹bruːr/ broren, brødre, brødrene a brother 03M n
en brosjyre /bru¹ʃyːre/ brosjyren, brosjyrer, brosjyrene a folder, brochure 05A n
å bruke /²brʉːke/ bruker, brukte, har brukt to use 02M v
et brukernavn /²brʉːkeˌɳɑvn/ brukernavnet, brukernavn, brukernavnene a username 09B n
  brun /¹brʉːn/ brunt, brune brown 03A a
en brus /¹brʉːs/ brusen, brus, brusene a (bottle of) soda pop 01P n
et brød /¹brøː/ brødet, brød, brødene a loaf of bread 02D n
ei brødhylle /²brøːdˌhyle/ brødhylla, brødhyller, brødhyllene a bread rack 04K n
  brødre     brothers 03M n
ei brødskive /²brøːʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene a slice of bread 03P n
  burde (å burde) /²bʉrde/   should 10B v
en bursdag /²bʉʃˌdɑːg/ bursdagen, bursdager, bursdagene a birthday 09A n
en buss /¹bʉs/ bussen, busser, bussene a bus 02A n
en bussjåfør /²bʉsːʃoˌføːr/, /²bʉʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene a bus driver 02A n
ei bussrute /²bʉsˌrʉːte/ bussruta, bussruter, bussrutene a bus route 02M n
en busstur /²bʉsˌtʉːr/ bussturen, bussturer, bussturene a bus trip 02A n
en butikk /bʉ¹tik/ butikken, butikker, butikkene a shop 04A n
en by /¹byː/ byen, byer, byene a city 01M n
  bygde (å bygge) /²bygde/   built (to build) 05P v
et bygg /¹byg/ bygget, bygg, byggene a building 06K n
en bygning /²bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene a building 03K n
å bytte /²byte/ bytter, byttet, har byttet to change, exchange 02M v
en bytur /¹byːˌtʉːr/ byturen, byturer, byturene a trip to town 05K n
et bær   bæret, bær, bærene a berry, berries 08Y n
  bærbar /²bæːrˌbɑːr/ bærbart, bærbare portable 09B n
en bærbar PC /²bæːrˌbɑːr ²peːse/   a laptop 09B n
å bære /²bæːre/ bærer, bar, har båret to carry 03A v
  bøker (ei bok) /¹bøːker/   books 06K n
  både - og /²boːde ¹oːg/   both - and 07A  
et bål /¹boːl/ bålet, bål, bålene a fire 08A n
en båt /¹boːt/ båten, båter, båtene a boat 01M n
  på besøk     on a visit, visiting 07D  


AC-DEFGHIJKLMNOPRSTUVY-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition