Vocabulary B

Vocabulary B

ACDEFGHIJKLMNOPRSTUVØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
et bad /¹bɑːd/ badet, bad, badene a bath 03P
en bagasje /bɑ¹gɑːʃe/ bagasjen luggage (uncount. noun) 02K
en bagett /bɑ¹get/ bagetten, bagetter, bagettene a baguette 04M
å bake /²bɑːke/ baker, bakte, har bakt to bake 10B
et bakeri /bɑke¹riː/ bakeriet, bakerier, bakeriene a bakery 04M
en ballett /bɑ¹let/ balletten, balletter, ballettene a ballet 07B
et ballspill /²bɑlˌspil/ ballspillet, ballspill, ballspillene a ball game 07B
en banan /bɑ¹nɑːn/ bananen, bananer, bananene a banana 04K
å banke /²bɑŋke/ banker, banket, har banket to knock 04M
å barbere seg /bɑr¹beːre sæi/ barberer seg, barberte seg, har barbert seg to shave 03P
  Barcelona /bɑʃe¹luːnɑ/   proper name 01M
  bare /²bɑːre/   just, only 01M
  bare bra! /bɑre ¹brɑː/   just fine! 01M
  bare hyggelig! /bɑre ²hygeli/   you're welcome! 06K
et barn /¹bɑːɳ/ barnet, barn, barna a child 07A
en barnehage /²bɑːɳeˌhɑːge/ barnehagen, barnehager, barnehagene a kindergarten 07A
  bedre /¹beːdre/   better 08A
en bedring /²beːdring/ bedringen, bedringer, bedringene a recovery 08B
  begge /²bege/   both 06P
å begynne /be¹jyne/ begynner, begynte, har begynt to begin 04M
et begynnerkurs /be²jynerˌkʉːʃ/ begynnerkurset, begynnerkurs, begynnerkursene a beginner course 07B
  Beijing /bei¹dʃiŋ/   proper name 07A
en bekreftelse /be¹kreftelse/ bekreftelsen, bekreftelser, bekreftelsene a confirmation 04P
  bekymret /be¹çymret/ bekymret, bekymrede worried, anxious 08A
en bensinstasjon /ben¹siːnstɑˌʃuːn/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene a petrol station 01P
  berømt /be¹rømt/ berømt, berømte famous 10A
en beskjed /be¹ʃeː/ beskjeden, beskjeder, beskjedene a message 08A
  best /¹best/ best, beste best, biest (oldfashioned) 07B
en bestefar /²besteˌfɑːr/ bestefaren, bestefedre, bestefedrene a grandfather 05M
  besteforeldre /²bestefoˌreldre/ besteforeldrene grandparents 07A
å bestemme /be¹steme/ bestemmer, bestemte, har bestemt to determine 04M
ei bestemor /²besteˌmuːr/ bestemora, bestemødre, bestemødrene a grandmother 07A
å bestille /o be¹stile/ bestiller, bestilte, har bestilt to order 05M
et besøk /be¹søːk/ besøket, besøk, besøkene a visit 05P
å besøke /be¹søːke/ besøker, besøkte, har besøkt to visit 10A
å betale /be¹tɑːle/ betaler, betalte, har betalt to pay 02K
å bety /be¹tyː/ betyr, betydde, har betydd to mean 02M
et bibliotek /biblio¹teːk/ biblioteket, biblioteker, bibliotekene a library 06A
en bil /¹biːl/ bilen, biler, bilene a car 01P
et bilde /²bilde/ bildet, bilder, bildene a picture 06M
en billett /bi¹let/ billetten, billetter, billettene a ticket 02M
  billig /²bili/ billig, billige inexpensive, cheap 04K
  ble (å bli) lydfil mangler   became 05P
å bli /¹bliː/ blir, ble, har blitt to become, will be, turn out 01P
ei bløtkake /²bløːtˌkɑːke/ bløtkaka, bløtkaker, bløtkakene a layer cake 09A
  blå /¹bloː/ blått, blåe blue 04A
å blåse /²bloːse/ blåser, blåste, har blåst to blow, be windy 08A
å bo /¹buː/ bor, bodde, har bodd to live 01K
ei bok /¹buːk/ boka, bøker, bøkene a book 04M
en bokhandel /²buːkˌhɑndel/ bokhandelen, bokhandler, bokhandlene a bookstore 04M
ei bokhylle /²buːkˌhyle/ bokhylla, bokhyller, bokhyllene a book shelf 03A
ei bolle /²bole/ bolla, boller, bollene a bun 04K
et bord /¹buːr/ bordet, bord, bordene a table 03K
  bordtennis /²buːˌʈenis/ bordtennisen table tennis (uncount. noun) 07B
  bort /¹buʈ/   away, off, over 08B
  borte /²buʈe/   away, off, over 08A
  bra /¹brɑː/ bra, bra fine, good, well 01M
  brant (å brenne) /¹brɑnt/   burnt (to burn) 05P
å brenne /²brene/ brenner, brant, har brent to burn 05P
et brev /¹breːv/ brevet, brev, brevene a letter 04P
en bror /¹bruːr/ broren, brødre, brødrene a brother 03M
en brosjyre /bru¹ʃyːre/ brosjyren, brosjyrer, brosjyrene a folder, brochure 05A
å bruke /²brʉːke/ bruker, brukte, har brukt to use 02M
et brukernavn /²brʉːkeˌɳɑvn/ brukernavnet, brukernavn, brukernavnene a username 09B
  brun /¹brʉːn/ brunt, brune brown 03A
en brus /¹brʉːs/ brusen, brus, brusene a (bottle of) soda pop 01P
et brød /¹brøː/ brødet, brød, brødene a loaf of bread 03P
ei brødhylle /²brøːdˌhyle/ brødhylla, brødhyller, brødhyllene a bread rack 04K
  brødre     brothers 03M
ei brødskive /²brøːʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene a slice of bread 03P
  burde (å burde) /²bʉrde/   should 10B
en bursdag /²bʉʃˌdɑːg/ bursdagen, bursdager, bursdagene a birthday 09A
en buss /¹bʉs/ bussen, busser, bussene a bus 02A
en bussjåfør /²bʉsːʃoˌføːr/, /²bʉʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene a bus driver 02A
ei bussrute /²bʉsˌrʉːte/ bussruta, bussruter, bussrutene a bus route 02M
en busstur /²bʉsˌtʉːr/ bussturen, bussturer, bussturene a bus trip 02A
en butikk /bʉ¹tik/ butikken, butikker, butikkene a shop 04A
en by /¹byː/ byen, byer, byene a city 01M
  bygde (å bygge) /²bygde/   built (to build) 05P
et bygg /¹byg/ bygget, bygg, byggene a building 06K
å bygge /²byge/ bygger, bygde, har bygd to build 05P
en bygning /²bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene a building 03K
å bytte /²byte/ bytter, byttet, har byttet to change, exchange 02M
en bytur /¹byːˌtʉːr/ byturen, byturer, byturene a trip to town 05K
  bærbar /²bæːrˌbɑːr/ bærbart, bærbare portable 09B
en bærbar PC /²bæːrˌbɑːr ²peːse/   a laptop 09B
å bære /²bæːre/ bærer, bar, har båret to carry 03A
  bøker (ei bok) /¹bøːker/   books 06K
  både - og /²boːde ¹oːg/   both - and 07A
et bål /¹boːl/ bålet, bål, bålene a fire 08A
en båt /¹boːt/ båten, båter, båtene a boat 01M

 
ACDEFGHIJKLMNOPRSTUVØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.