Publications

library Dragvoll

Recent publications

2017

•    Efstathiou, Sophia (forthcoming) Facing Animals: Identifying technologies of effacement, in Wunsch M. , Böhnert M. and K. Köchy (eds) Philosophie der Tierforschung (Philosophy of Animal Research) Volume 3: Milieus und Akteure (Milieus and Agents), Freiburg –München: Verlag Karl Alber.

•    Efstathiou, Sophia (forthcoming) Performance and Philosophy of Science: Trashfiguring epistemic cultures through the performance art of FYTA, in FYTA and Athanasios Anagnostopoulos (eds.), The Black Book of FYTA, Athens: Nefeli.

•    Bailey, Jennifer L., Thorseth, May (2017) Value and Growth -Rethinking basic concepts in Lockean liberalism. Etikk i praksis, 1: 1-23.

2016    

•    Nydal, Rune and Berge Solberg (2016) Kan man være bare litt uredelig? Om mindre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen.  
•    Efstathiou, Sophia (2016), Genetics and Racial Minorities in the United States, in Naples N. (ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, 1-8.

•    Andreassen, Tom and May Thorseth (2016), RAPPORT. Kartlegging og vurdering av innslagene fra Kvalifikasjonsrammeverkets generelle kompetanse i undervisningen ved NTNU: Program for anvendt etikk, 28 s.

•    Oliveira, Rita Vasconcellos; Thorseth, May Britt. (2016) Ethical implications of a co-benefits rationale within climate change mitigation strategy. Etikk i praksis 2016, 10.(2): 141-170.

•    Efstathiou, Sophia (2016), Is it possible to give scientific solutions to Grand Challenges? On the idea of grand challenges for life science research, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 56: 48-61.

•    De Grandis, Giovanni and Sophia Efstathiou (joint first authors) (2016), Introduction: Grand Challenges and Small Steps, in Giovanni De Grandis and Sophia Efstathiou  (joint first editors), Special Section on Interdisciplinary Integration: The Real Grand Challenge for the Life Science?, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 56: 39-47.

2015

 
 • Alvarez, A. (2015). Cultural Diversity. In H. ten Have (Ed.), Encyclopedia of Global Bioethics (pp. 232-247): Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-05544-2 (Online). doi:10.1007/978-3-319-05544-2_128-1 
2014
 • Efstathiou, Sophia, Mirmalek, Z. 2014. Interdisciplinarity In Action. In Cartwright, N. and Montuschi, E. (eds.) Philosophy of Social Science: A New Introduction. Oxford University Press 2014 ISBN 978-0199645107
 • Myhr, A., Myskja, B. 2014. From Protection to Restoration. In Oksanen, M., Siipi, H.  The Ethics of Animal Re-creation and Modification. Palgrave Macmillan. pp. 117-133. ISBN 9781137337634.
2013
2012
 • Nydal, R., Efstathiou, S. and Lægreid, A.  2012 "Crossover Research: Exploring a Collaborative Mode of Integration"  In Little by Little. Expansions of Nanoscience and Emerging Technologies. van Lente, H. et al. (eds)  part 14, pp 181-194.  Amsterdam: IOS press.
2011
 • Ess, Charles; Thorseth, May. Trust and Virtual Worlds. Introduction. In: Trust and Virtual Worlds. Contemporary Perspectives.. Peter Lang Publishing Group 2011 ISBN 978-1-4331-0923-2. p. vii-xxixx. Cited by
 • Nydal, Rune; Myskja, Bjørn Kåre. Big Science. In: Encyclopedia of Nanoscience and Society. Sage Publications 2010 ISBN 978-1-4129-6987-1. p. 49-51
 • Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre. Introduction. In: Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH 2011 ISBN 978-3-89785-764-3. p. 7-14

Publications before 2011

2010
 
 • Nydal, Rune; Myskja, Bjørn Kåre. Big Science. I: Encyclopedia of Nanoscience and Society. Sage Publications 2010 ISBN 978-1-4129-6987-1. p. 49-51
2009
 • Carson, Siri Granum. (2009). Freedom and first person priority. I: Nature and Rational Agency. Peter Lang Publishing Group 2009 ISBN 978-3-631-59033-1. p. 63-74
 • Carson, Siri Granum. (2009). The Fact of Reason. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 (ISBN 978-3-639-12065-3) 177 p.
 • Carson, Siri Granum. (2009). Resignasjon og utopi - Anmeldelse av Jürgen Habermas' "Europe - the faltering project". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2010 (1-2) p. 408-412
2008
 • Nydal, Rune; Strand, Roger. God nanoetikk - god nanoteknologiutvikling. Etikk i praksis 2008 ;Volume 2.(2) p. 33-51. Cited by
 • Thorseth, May; Tjore, Gro. (2008). Ser seg sjølv med kritisk blikk. Itinera. magasin om internasjonalt utdfannings- og forskningssamarbeid 2008 (1) p. 18-19
 • Thorseth, M. (2008). The Ethics of Global Communication Online. I: Handbook of Research on Technoethics. IGI Global 2008 ISBN 978-1-60566-022-6. p. 278-294
 • Carson, Siri Granum. (2008). "Brandoms nye sko". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2008 (4)
2007
 • Thorseth, M. (2007). Ethical Pluralism. Studies in Applied Ethics 2007 ;Volume 11.(10) p. 41-55
 • Thorseth, M. (2007). Hva er en medforfatter?. Tidsskrift for den Norske Laegeforening127(15), 1959-1959.  Cited by
 • Nydal, Rune. (2007). Stamcelleforskning utenfor laboratoriet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007 ;Volume 127. p. 2140-
 • Nydal, Rune. (2007). Science and Technology in Society. Studies in Applied Ethics 2007 (10) p. 103-108
2006
 • Thorseth, M. (2005). Neither relativism nor imperialism: Thories and practics for a global information ethics. Ethics and Information Technology 2006 ;Volume 8. p. 91-95.  Cited by
 • Thorseth, M. (2006). Worldwide deliberation and public use of reason online. Ethics and information Technology, 8(4), 243-252.  Cited by
2005
 • Thorseth, M. (2005). IT, Multiculturalism and Global Democracy - Ethical Challenges. I: Technology in a multicultural and Global Society. Trondheim: Program for anvendt etikk ved NTNU 2005 ISBN 82-471-6029-3. 
2004
 • Thorseth, M. (2004). IT, multikulturalsime og globalt demokrati - etiske utfordringer. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2004 ;Volume 5.(2) p. 108-126
2003
 • Carson, Siri Granum. (2001). Bedrifters samfunnsansvar - næringslivsetikk og/eller markedsføringsprinsipp. I: Anvendt etikk ved NTNU. NTNU, Trondheim: Program for anvendt etikk ved NTNU 2003 ISBN 82-471-5251-7. p. 57-62
 • Thorseth, M. (2003). På sporet av etisk argumentasjon i en global verden. I: Globalisering: Spøkels eller visjon?. NTNU, Trondheim: Globaliseringsprogrammet, HF-fakultetet, NTNU 2003 ISBN 82-471-5219-3. p. 69-85
2002
 • Thorseth, M. (2002). Etiske perspektiver på forskning om innvandrere. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2002 ;Volume 3. p. 38-51
 • Thorseth, M. (2002). Fundamentalisme og legitim paternalisme. Mennesker og Rettigheter 2002 ;Volume 20.(1) p. 18-33.   
2001
 • Thorseth, M. (2001). Flerkulturelle konflikter - mellom autonomi og paternalisme. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2001 ;Volume 36.(1-2) p. 83-97
 • Thorseth, M. (2001). Multicultural Conflicts - Between Autonomy and Paternalism. Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relation 2001 (41-42) p. 1-24.  

PAE publications

Publication nr. 1: Applied ethics in Internet Research, (edited by May Thorseth) 190 pages

Publication nr. 2: Anvendt etikk ved NTNU (May Thorseth (red.), 2003) 72 pages

Publication nr. 3: Etikk og samfunnsansvar i norske økonomi- og ledelsesutdanninger (Siri Granum Carson, 2003), 17 pages

Publication nr. 4: Globalisering og etikk (May Thorseth (red.), 2004) 48 pages

Publication nr. 5: Psevdovitenskap og etikk (May Thorseth (red.), 2005) 60 pages

Publication nr. 6: Technology in a Multicultural and Global Society, (Edited by May Thorseth and Charles Ess, 2005) 145 pages

These publications can be ordered in printed form. Please contact May Thorseth.