Upcoming events

Upcoming events

Mini calevent portlet

Arrangement

pusterom

Recent events

Recent events

Previous events Program for Applied Ethics
2018  
April 19-20 Conference: Methods in Applied Ethics
2017  
November 14 Workshop: Methods in Applied Ethics
November 13 Etikk i Praksis 10-årsjubileet: "Etisk Debatt i Offentligheten – Om Sortering og Moralisering"
November 9 Morgenseminar, Program for anvendt etikk: "Å bli til i det å bli sett.
May 15 Frokostseminar: Postfaktuelt samfunnsansvar - nye utfordringer for humanister og samfunnsvitere? 
May 10-11 Workshop on Sustainability and Philosophy: Achieving the Sustainable Development Goals: Philosophical and Scientific perspectives
2016  
November 25 Trenger samfunnet filosofi?
November 17-18 Workshop: Response/Ability. Exercises in Responsible Research and innovation from science, humanities and art perspectives
October 28

Bærekraftig frokostseminar - Grønt skifte, lokalt og nasjonalt: Krefter og motkrefter

June 13-14 Workshop: Science for the common good - visions of technological opportunities
April 11-13 3rd ELSA conference

Events archive (pdf)

fb pae