Projects

NTNU Health

Projects

Laboratory work
Photo: Geir Mogen / NTNU

 

NTNU Health project tabs

Research projects funded by NTNU Health. The projects work in interdisciplinary teams with participants from several faculties at NTNU, trying to solve health challenges through scientific collaboration.

Research area: Health promotion, prevention and empowerment

Research area: Diagnostics and therapy

Research area: ICT-systems, welfare technology and organization of health services

2022

Hvordan har du det? / How are you?

Samarbeidsprosjekt om folkehelse og scenekunst / Collaboration on public health and performing arts

Samarbeidspartnere / Collaborators: Sir Grand Lear, NTNU, Folkehelsealliansen i Trøndelag, Røde Kors, Studentsamskipnaden, Kirkens Bymisjon, Trondheim kommune, Nord Universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Hvordan har du det?


Prosjekt 2021 / Project 2021

Fem temporære kunstverk, fem ulike steder i Midtbyen, Trondheim / Five temporary art works, five different public spaces in Midtbyen, Trondheim

Touch me not, by Ana Dunjić 2021
Touch me not, Ana Dunjić 2021

Mer om prosjekt 2021.


2019

Utstilling / Exhibition: The Micro Challenge

Et samarbeid mellom NTNU Helse og Trondheim kunstmuseum i forbindelse med vitenskapsfestivalen The Big Challenge i 2019 / A collaboration between NTNU Health and Trondheim kunstmuseum at the science festival The Big Challenge in 2019.

Ane Graff, Beret Aksnes and Vegar Moen

Mer om festivalutstillingen the Micro Challenge.

NTNU Kveld

NTNU Kveld

Video from NTNU Kveld (Norwegian):

Et helsevesen som holder på å rakne. Hva gjør vi nå?

Arrangert av NTNU Kveld og NTNU Helse 28. februar 2023. 

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap?