Results

Results

Lab

For å kunne teste ut ny teknologi og løsninger, har prosjektet etablert første del av en relevern forskningslab. Denne er bygd rundt sanntidssimulatoren OPAL-RT med prosess-buss muligheter samt Omicron CMC356 for testing av releer. Sammen med siste utgave av ABBs relion 670 releer er dette et godt fundament for forskning på og testing av relevern. Laben tillater også hardware-in-loop testing av relesystemer. Laboratorievirksomhet er en svært viktig del av prosjektet, og dette må derfor kunne ses på som et stort skritt i riktig retning. Doktorgradsstudenter har implementert algorithmer på STM32-kort for uttesting på prosessbuss. Både hendelser (GOOSE) og målinger (SV) kan nå leses og skrives i sanntid ihht. IEC 61850. 

Artikler

2015

 1. Shahooei, Mork, Kavimandan, Bohmann: ”Time-Domain Simulation for Voltage Collapse Prediction and Wide-Area Control”, IPST, Cavtat-Croatia, June 15-18 2015, paper 150.

2016

 1. K. Pandakov, H.Kr. Høidalen, J.I. Marvik, “Implementation of Distance Relaying in Distribution Network with Distributed Generation”, DPSP 2016, Edinburgh, UK.
 2. Z. Liu, H. K. Høidalen, “A simple multi agent system based adaptive relay setting strategy for distribution system with wind generation integration”, DPSP 2016, Edinburgh, UK.
 3. Z. Liu, H. K. Høidalen , “An adaptive inverse time overcurrent relay model implementation for real time simulation and hardware-in-the-loop testing”, DPSP 2016, Edinburgh, UK.
 4. Z. Liu, C. Su, H. K. Høidalen, Z. Chen, “A Multi-Agent System Based Protection and Control Scheme for Distribution System with Distributed Generation Integration”, IEEE TRPWD, 2016.
 5. Z. Liu, H. K. Høidalen, M. M. Saha, “An Intelligent Coordinated Protection and Control Strategy for Distribution Network with Wind Generation Integration”, Journal of Power and Energy Systems, 2016.
 6. Z. Liu, H. K. Høidalen, A. Ling, M. M. Saha, “An adaptive distance relay model implementation for Hardware-in-the-loop testing”, PacWorld Ljubljana-Slovenia, 2016.

2017

 1. C. M. Adrah, Ø. Kure, Z. Liu, H. K. Høidalen, "Communication network modeling for real-time HIL power system protection test bench", 2017 IEEE PES PowerAfrica, pp. 295-300.
 2. K. Pandakov, H. K. Høidalen,J. I. Marvik, "Fast protection agains islanding and unwanted tripping of distributed generation caused by ground faults", Cired 2017, June 12-15, Glasgow.
 3. C. M. Adrah, S. Bjørnstad, Ø. Kure, "Fusion Networking Technology for IEC 61850 Inter Substation Communication", IEEE Int. conf. on smartgrid and smart cities, July 23-26, Singapore, 2017.
 4. K. Pandakov, E. Tedeschi, H. K. Høidalen, "Analysis of D-STATCOM Impact on Protection of Distribution Network", Int. conf. on Power System Transient, June 26-29, 2017, Seoul, South-Korea.
 5. H.K. Høidalen, V. Berg, "Analysis of distance relay tripping an industry plant due to sympathetic inrush currents", Int. conf. on Power System Transient, June 26-29, 2017, Seoul, South-Korea.
 6. J. Yellajosula, S. Paudyal, B. A. Mork, S. Paravastu, H. K. Høidalen, "Hardware-in-the-loop (HIL) Testing of
  Synchrophasor Based Out-of-Step Protection",  Int. conf. on Power System Transient, June 26-29, 2017, Seoul, South-Korea.
 7. K. Pandakov, H. K. Høidalen, "Distance Protection with Fault Impedance Compensation for Distribution Network with DG", IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe 2017), Sept. 26-29, Torino, Italy.
 8. Z. Liu, H. K. Høidalen, M. M. Saha, "A Protection and Control Coordination Scheme for Distribution Network with Wind Power Integration", PacWorld, June 27-29, 2017, Wroclaw, Poland.
 9. K. Pandakov, H. K. Høidalen, J. i. Marvik, "Misoperation analysis of steady-state and transient methods on earth fault locating in compensated distribution networks", Sustanable Energy, Grids and Networks, Dec. 2017.

Partners

Partners

   

The consortium agreement opens up for new financing partners to join. Contact the project manager Hans Kr. Høidalen. Private web-page (e-room) available here.

Glemt passord? Epost til Orakel