News & documents

 

Photo: Thinkstock

Kunnskap skal berge naturgodene

(Gemini) Hvordan står det egentlig til med naturen vår? Hvordan kan vi spille på lag med naturen, istedenfor å forbruke den? Saken er også publisert i forskning.no

Skal gi bærekraftig industri Foto: Sisvi.no

(Gemini) Næringslivet og det offentlige samarbeider for å gi industrien økt konkurransekraft og en bærekraftig utvikling.


Thu, 14 Jan 2016 13:33:24 +0100