Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Leraand, Arve; Smeplass, Eli; Hylander, Lene. (2022) Spenningsfeltet mellom praktiske kunnskapsformer og summarive vurderinger i yrkesfaglærerutdanningen. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.

Report/dissertation

  • Smeplass, Eli; Leraand, Arve; Leonardsen, Julie; Hylander, Lene; Ramlo, Siri Husa; Hårberg, Jon Sverre; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Strømmen, Sigrid Elise. (2022) Sluttrapport - Yrkesfaglærerutdanning: Kvalitet i veiledning og vurdering. 2022. ISBN 978-82-7923-095-3.
  • Leraand, Arve. (2014) Verkstedet som læringsarena - Utvikling av kunnskaper og ferdigheter gjennom praksis. 2014.