About iCSI - Strategy and background

 

iCSI Research plan and strategy

 

Catalysis is a field where insight to the chemistry and physics of reacting molecules has brought tremendous industrial advancement over the last century.

The fact that 85-90% of all chemical production is catalysis based, illustrates the importance of catalysis to the economic growth and the life-standard developed over the previous century.

Many heterogeneous catalytic technologies are well established, and revolutionary breakthroughs are hence not commonly encountered. It is nevertheless recognized that developments in catalysis are critical to the future; and both increment and leap developments are required to ensure future industrial processing and energy conversion with minimum impact to man and nature.

By optimizing the catalytic process, energy consumption and cost in industrial processes will be reduced. Catalysis is also key to enhancing selectivity, an important principle of green chemistry, since it reduces the formation of byproducts and waste as well as the energy consumption.

A revolutionary breakthroughs in catalysis would be replacing expensive and scarce noble metals (PGM) with cheaper and more abundant alloys or metal carbonates, nitrides or mixed oxides. This is important in view of securing natural resources for future generations as well as cost and environmental issues.


Blog posts on iCSI (in Norwegian only)

 

Korleis verkar katalysotoren i bilen din? (26.01.2018 - Gemini.no)

Den reduserer utslepp av forureinande gassar, og har forbetra luftkvalitet i byar over heile verda i fleire tiår. Men korleis verkar ein bilkatalysator?

Ein bilkatalysator er eit materiale som skal redusere utslepp av miljøskadelege stoff frå motoren så mykje som mogleg.


Katalyse: jokeren i kjemiske industriprosesser

29.10.2015
Katalysatorer er uunnværlige i de aller fleste kjemiske industriprosesser. Ved hjelp av inngående kjennskap til kjemi på molekylnivå, skal et nytt senter tilknyttet NTNU gjøre katalysatorene raskere, bedre og mer effektive.


Nye sentre for forskningsdrevet innovasjon åpnet

21.09.2015
Fredag 18. september var det høytidlelig åpning av NTNU og SINTEFs nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). NT-fakultetet er vertskap for hele tre av de ni nye sentrene.

Wed, 07 Mar 2018 13:08:46 +0100

Contact

Hilde Johnsen Venvik

Hilde Johnsen Venvik, Professor. Department of Chemical Engineering NTNU, iCSI Centre Director
Email: hilde.j.venvik@ntnu.no


Estelle Marie M. Vanhaecke
iCSi Centre coordinator
Email: estelle.m.vanhaecke@ntnu.no

Rune Lødeng (iCSI). Photo: Thor Nielsen

 

SUBPRO is Centre for research-based innovation (SFI)