FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN

Faculty Board


The board at The Faculty of Architecture and Design in the period 1.8.2013 – 31.07.2017

 

Eksternal representatives

Sivilarkitekt Nils Marstein, Riksantikvaren, Leader
Sivilarkitekt Tine Hegli, Snøhetta AS
Sivilarkitekt Ingerid Helsing Almaas, Arkitektur.N
Adm.leder Johan Arnt Haarberg, Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Deputies
1. Sivilarkitekt Gisle Løkken, 70*N arkitektur
2. Professor, Anne Beim, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Arch.
3. Kunstner, Thorbjørn Sørensen

Internal representatives
Permanently employed in teacing/research positions

Permanent members:
Professor Eli Støa, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
Professor Geir Karsten Hansen, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
Professor Anne Karin Furunes, KIT

Deputy:
Universitetslektor Pasi Aalto, Institutt for byggekunst, historie og teknologi

Permanent and temporarily employed in technical and administrative positions
Permanent member:
Rådgiver Elin Røsok, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
 

Temporarily employed in teacing/research positions - period 26.06.13 - 16.06.17

Permanent member:
Phd-candidate David Collins

Deputy:
Phd-candidate Martin Braaten

Students

Erik Hofsbro
Siri Arnesen
Zdravko Zivanovic

 

MandateFakultetsstyret er fakultetets øverste organ.

Fakultetsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.

Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
  • rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett

Sammensetning:

Fakultetsstyret har 11 medlemmer slik:

  • Styreleder (ekstern)
  • 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte
  • 2 studentrepresentanter
  • 1 representanter for teknisk-administrativt ansatte
  • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

For hver gruppe velges/oppnevnes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett.