Biopolitics and reproduction

Department of Interdisciplinary Studies of Culture

Biopolitics and reproduction

In this interdisciplinary research group, we engage in a variety of questions related to reproduction and the ways in which the production of life is regulated in a historical, international and contemporary Norwegian perspective. Topics that are of interest for us is for example how biopolitical regulations are justified and if and how these justifications are related to certain understandings of gender and body, how innovative biotechnology is producing new understandings of nature and normality, and how conceptions of demography and national fertility numbers relate to international migration and the climate crisis.

 
10 Mar 2020 Sonia Ahmadi

Current Projects

Current Projects

Articulations of surrogacy on the web sites of transnational surrogacy agencies in Russia 

Contact person: Maria Kirpichenko

The aim of this project is to explore what has – until quite recently – been a politically and publicly tacit relation between national reproduction and climate change, but which is an emerging topic both in politics and in the general public. In the first phases of the project we analyse public discourses on fertility and family planning in contemporary Norway. The next step is to interview various experts, stakeholders and interest groups, as well as Norwegian lay people. The project has a comparative dimension which is operationalized through a collaboration with gender researchers at Ochanomizu University in Tokyo (Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity).

Contact person: Guro Korsnes Kristensen

Formålet med denne studien er å se nærmere på hvordan norske kvinner reflekterer rundt muligheten til å bli eggdonor, og hvilke kulturelle føringer som er implisert i disse refleksjonene. 1.januar 2021 ble eggdonasjon tillatt i Norge. En grunnleggende forutsetning for eggdonasjon i en norsk kontekst er at det skal være begrunnet i altruisme og ikke i økonomisk vinning. Videre er det bestemt at kun kvinner som er mellom 25 og 35 år og har fast tilknytning til Norge får lov til å donere egg. Mens donor ikke får noen informasjon om de som mottar egget eller om donasjonen har resultert i befruktning og barn eller ikke, har donorbarn rett til å få kunnskap om kvinnen som har donert egget fra de fyller 15 år. Vi vil se på hvordan muligheten for å bli eggdonor er relatert til kvinnenes forståelse av egen kropp, foreldreskap og slektskap, og hvilke kjønnede forståelser og forventninger som er vevd inn i dette. Prosjektets metodiske tilnærming er kvalitative intervju med kvinner i den aldersmessige målgruppen for å kunne donere egg.

 

Deltakere: Merete Lie (prosjektleder) og Guro Korsnes Kristensen

Varighet: 2022-2025

Completed Projects

Completed Projects