Engineering Metal-Polymer Interface for Enhanced Heat Transfer (HEFACE)

Engineering Metal-Polymer Interface for Enhanced Heat Transfer (HEFACE)

 

NFR young research talent project

Duration: 2016-2019

Funding Scheme: YRT project in FRINATEK programme funded by the Research Council of Norway

 

 

The primary objective is to develop a framework for controlling and tuning heat transfer across the interface between metal and polymer by engineering the interface using a combination of experimental and computational methodologies. 

 

Popular science presentation (in English)

Engineering the heat conduction across interfaces in solid materials is essential for a number of applications, ranging from thermal management of electronics to power generation. Especially when the system dimensions are down to nanoscale, the major thermal resistance arises at the interfaces and this can have a tremendous impact on the thermal performance of nanodevices. Thus it is of furthermost interest to explore fundamental understanding of the interfacial heat transfer mechanisms and enable the ability to optimize the interfacial thermal properties. The HEFACE project will investigate the heat transfer across metal and polymer interfaces in general, in particular targeting the use of conductive adhesives based on metal-coated polymer particles in electronic packaging technology, aiming for understanding and characterizing the interface thermal properties and thus enhancing the device efficiency. The total package of renewed thinking of thermal transport through fundamental understanding, multiscale modeling and comprehensive experiment will lead to a solution of controlling and tuning the interface thermal transport.

 

Popular science presentation (in Norwegian)

Å kontrollere varmeledningen over grenseflater i faste materialer er viktig for en rekke anvendelser, som strekker seg fra termisk styring av elektronikk til kraftproduksjon. Når dimensjonene på systemet nærmer seg nanoskala oppstår det store termiske motstander ved grenseflatene, noe som kan ha en enorm innvirkning på den termiske ytelsen til nanoenheter. Det er derfor av stor interesse å øke den fundamentale forståelsen av varmeoverføringsmekanismer over disse grenseflatene, slik at man kan optimalisere de termiske egenskapene. HEFACE-prosjektet vil undersøke varmeoverføring mellom grenseflater av metall og polymer, spesielt rettet mot bruk av ledende lim basert på metall-pletterte polymerpartikler i pakketeknikk for mikroelektronikk. Målet er å oppnå økt forståelse, samt finne metoder for å karakterisere de termiske egenskapene til grenseflatene, for dermed å kunne forsterke enhetenes effektivitet. Summen av fornyet tenking rundt termisk transport gjennom fundamental forståelse, multiskala-modellering, og omfattende eksperimenter vil føre til en metode for å kontrollere og justere termisk transport over grenseflater.


Project activities

Project activities

2017-06-12 HEAT TRANSFER Seminar Norway organized by HEFACE project and EU QuantiHeat project is held in Trondheim, Norway. 8 invited speakers from Europe, Norwegian industry and NTNU have presented their latest work and development covering both experimental and computational methodologies for heat transfer. 35 participants have attended the seminar.

2017-04-26 HEFACE project kick-off meeting.

2017-01-13 Article Investigation of thermal transport in polymer composites with percolating networks of silver thin films by the flash diffusivity method is published in Journal of Applied Physics.

2016-09-19 PhD candidate Susanne Sandell Started, we welcome!

2016-08-15 PhD candidate Merete Falck started, we welcome!


HEAT TRANSFER Seminar Norway

2017-04-23

HEAT TRANSFER Seminar Norway

 

We are happy to invite you, your colleagues and PhD candidates working with heat transfer or relevant topics to the Heat Transfer Seminar Norway in Trondheim, Norway, Monday the 12th of June 2017.

The seminar will include both experimental and computational methodologies for heat transfer. The seminar program can be found below.

Registration:

The seminar is free of charge. However, registration to jianying.he@ntnu.no with full name, title and institute is necessary. The registration deadline is Tuesday, the 6th of June.

 


Members

Members

Prof. Jianying He, NTNU

Project leader

 

 

Prof. Zhiliang Zhang

NTNU

Dr. Helge Kristiansen

Conpart AS

Merete Falck, NTNU

PhD student

Susanne Sandell, NTNU

PhD student


International collaborators

International collaborators