Art

QuSpin Art Trail at Gløshaugen

This page is made as part of socialising projects at QuSpin. How to get to know our physical work surroundings better? To take some time to look around in ones environment to discover what is there. 


Art trail at Gløshaugen

A brief history of Gløshaugen

 

1760 – Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble opprettet

I 1760 ble Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab stiftet, og Vitenskapsmuseet og Gunnerusbiblioteket stammer herfra. Ingeniørutdanningen i Trondheim begynte med Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1870.

1910 – NTH blir opprettet

- I 1910 åpnet NTH, og tolv år senere kom Norges Lærerhøgskole (senere AVH). NTNUs eldste fagmiljø, Bergteknikk, kan føre sin historie tilbake til Bergseminaret som åpnet på Kongsberg i 1757.

1968 – Universitetet i Trondheim (UNIT) ble opprettet

I 1968 ble Universitetet i Trondheim (UNIT) opprettet, som en administrativ overbygning over NTH, Lærerhøgskolen, og museet og biblioteket ved Videnskabsselskabet. Høyskolene og museet fortsatte å fungere som relativt autonome institusjoner, fram til vedtaket om NTNU i 1995.

1996 – NTNU ble opprettet

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.

2016 – Fusjon

1. januar 2016 fusjonerte NTNU med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund. 

The first employees

1909 – the first four employees at NTH

Adolf Wilhelm Joseph Watzinger (varmekraftmaskiner), Sem Sæland (fysikk), Ole Sivert Bragstad (elektroteknikk) og Peder Farup (uorganisk kjemi).

Rectors

1996-2025 Rectors

  • 1996 professor Karsten Jakobsen (engineer), ledet universitetet frem til rektor ble valgt
  • 1996–2002 professor Emil Spjøtvoll (matematiker)
  • 2002–2005 professor Eivind Hiis Hauge (fysiker)
  • 2005–2013 professor Torbjørn Digernes (fysiker)
  • 2013–2019 professor Gunnar Bovim (medisiner)
  • 2019–2025 professor Anne Borg (fysiker)
     

Campusrunden Gløs

The art trail.

The art and visual objects on the trail are marked with green dots

Development of the campus area

Historical development seen from Høgskolebakken

Location Gløshaugen

Location Gløshaugen

Høgskolebakken 1900

Høgskolebakken 1900

Høgskolebakken 1915

Høgskolebakken 1915

Høgskolebakken 2010

Høgskolebakken 2010

Objects on thentrail

Objects on the trail (1-12)

Realfagsbygget 2000

Realfagsbygget by architect Narud-Stokke-Wiig 2000

Magisk Tårn 2000

Speiling av Lars Knudsen 1980

Bjørkelangen 1924

Bjørkelangen damp locomotive 1924

The main building

The main building by architect Bredo Greve 1910

Bilde

Lamps in front of the main building by architect Bredo Greve 1910

First physics building

First physics building, built in 1850

Pirums Plass

UKE-mannen as model for the Pirum Plass monument

The Pirum Plass monument by architect Magnus Henriksen Stensvåg 2015. The opening at Pirum's 50 years anniversary (Håkon I.R. was there)

The lady

"Hårpynt» a bronce sculpture by Kristofer Leirdal 1954

Ohma Electra

Ohma Electra the worlds first alternating current locomotive 1908

Integrasjon Arne Haukeland 1974

Solprosjekt